Veebipõhine aritektuurikaubamaja vallutab Inglismaad
27. juuni 2014

Annika Matson, Äripäev
Endine Tartu linnaarhitekt Tiit Sild asutas veebis arhitektuurikaubamaja katus.eu, mis ühendab väikese Eesti kaks tugevust -Eesti arhitektide loomingu kõrge taseme ning tänapäevaste ja energiasäästlike puitmajatootjate kogemused nii Eestis kui ka välismaal. 
  
Ehitus kohtus Sillaga vahetult pärast tema naasmist Suurbritannia ehitus- ja disainimessidelt. Oma stendiga oldi väljas Londonis messil Grand Designs Live, mille tänavune tee­ma oli ökoloogiline puitehitus, ja Manchesteris Ideal Home Show'l, kuhu minekut toetasid Jaa­nus Orgusaar ja Woodland Homes. 
  
"Viimase päeva viimasel kolmel tunnil õn­nestus mul Manchesteris maha müüa ka kaasas olnud tootedisainer Jaanus Orgusaare modern­ne aiamaja Noa," oli seni seitse aastat ametni­kuna töötanud Sild uhke oma värske müügimehetalendi avastamise üle. Ta lisas, et mullu sügisel käivitatud katus.eu kaudu on tänavu keva­deks reaalselt tehtud kaks majamüüki Eestis­se ja üks aiamaja müük siis nüüd Suurbritan­nias. "Ja lisaks sain messidelt ka 40 tõsiseltvõe­tavat kontakti," tundis mees heameelt ning li­sas, et maksma läksid messid tema äsja loodud idufirmale 8000 eurot. "Aga see on tegelikult väike kulu selle kõrval, mis me säästsime, sest näituspinna messidel, väärtuses 50 000 naela, saime tasuta. Meid kutsuti osalema "highlight'i sektsioonis"," rääkis Sild. 
  
Nutikas turundus toob edu
"Juhtus see nii: hakkasime koostööd tegema disaineri ja kunst­niku Jaanus Orgusaarega, kelle tuntuim toode on ehk hetkel Noa aiamaja. Panime selle aiama­ja oma kodulehele üles ja saatsime piltidega in­fo välja ka sellistesse üle maailma tuntud disainiportaalidesse nagu dezeen.com ja architizer.com, nendest omakorda korjasid selle info üles paarkümmend teist disainiportaali üle maailma ja lõpuks nägid seda ka Suurbritannia messide korraldajad ja saatsid meile kutse," kergitas Sild saladusteloori nutikalt turunduselt. 

Sild toonitas, et katus.eu eristub sellega, et neilt saab korraga Eesti moodsaimad arhitek­tide loodud majade projektid koos valmimi­seks vajaliku võrgustiku ja tootjate garantiiga. 
  
Katus.eu ühendab 15 arhitekti töid ja küm­met tootjat. Sild täpsustas, et Eestis on koos väi­keste palkmajatootjatega kokku üle 100 puitmajatootja. Ja noor mees unistab sellest, et veebipõhine arhitektuurikaubamaja kasvab pea­gi ülemaailmseks. 
  
Pool aastat tihedat tööd 
Küsimusele, kuidas sündis katus.eu, vastas Sild humoorikalt, et sõb­raga õlleklaasi taga ja see ei olegi nali. "Minu sõ­ber Martti Kork töötas siis Lõuna-Eestis asuva palkmajatootja RPM tegevjuhina, arutasime te­maga õlleklaasi taga äriteemasid ja nii see idee sündis," selgitas Sild ja lisas, et tänaseks on sõber teinud karjääri ja töötab nüüd Eesti Ener­gia tehnoloogiatööstuse juhatuse esimehena ja on väikeosanik nüüdseks ka Ajujahil neljanda koha saanud idufirmas. Teine väikeosanik firmas on veebikeskkonna arendamisega tege­leval Martin McLeanil. Kolm osanikku on seni äri arendamiseks investeerinud ligi 10 000 eurot ja pool aastat tihedat tööd. 

Veidi tõsinedes lisas 2001. aastal Tallinnas Kunstiakadeemias arhitektuuri lõpetanud Sild, et tegelikult on talle arhitektina alati muret val­mistanud nn põllukülades eelmise buumi ajal ja isegi enne seda toimunud suhteliselt suvali­ne ja tihti ebakvaliteetne ehitustegevus. Seepärast sai kolm aastat tagasi loodud Arhitektuurikaubamaja OÜ nimeline ettevõtmine. 
 
Müügis täislahendus
Ja esialgse nime arhitektuurikaubamaja.ee kohta rääkis Sild, et see sai õige pea vahetatud lihtsalt katus.eu vastu, sest seda nime ei suuda ükski inglise keelt kõnelev inimene lõpuni korrektselt kirja panna. 

Sild tõdes, et tema veebikeskkond on täna suunatud rohkem eratarbijale, aga see ei pruu­gi nii jääda. Koostöös puitkarkassmaju tootva ja eksportiva ettevõtte Nordic Houses OÜ Nor­ra tütarfirmaga Nurban käivitub peagi arhi­tektuurikonkurss ridaelamurajooni kavandamiseks Tartu lähedale ja terve linnosa planee­rimiseks Oslo lähedale, mis hõlmab nii eramu­te, ridaelamute, aiamajade kui ka tüüpaedade kavandamist. "Loodame konkursi välja kuulu­tada juuli alguses ja tulemused võtame kokku oktoobri lõpuks. Osaleda võivad kõik arhitek­tid," kuulutas Sild. 
  
Sild selgitas, et tavaliselt, kui klient pöördub n-ö nimega arhitektuuribüroo poole, siis alga­vad majaprojektide arhitektuurse osa hinnad alates 10 000 eurost. Aga katus.eu ei müü tema sõnul mitte lihtsalt maja projekti, vaid täislahendust - maja projektist valmis ehitamiseni tuntud Eesti ehitajate poolt. Sild loodab oma ettevõtmisega saavutada seda, et praeguste tõus­vate ehitushindade juures jõuab peagi kätte see aeg, kus tehasemaja tootjate hinnatase on konkurentsivõimeline ehitusturu keskmise hinna­tasemega. "Tehasemaja tootja hind on keskmiselt 1400 eurot ruutmeeter ja see on Eesti erak­liendile veel veidi kallis. Aga kui aga saavuta­me selle, et meie maju hakatakse välismaalt rohkem tellima, siis saavad Eesti majatehased rohkem tööd ja seal töötavad inimesed pare­mat palka," märkis mees. 
  
Katsetades ja eksides
Täna ei ole majatehas-te hinnas suurt vahet, kas nad müüvad Eestis­se või Suurbritanniasse. "Võib-olla 4000 eurot küsitakse mere taha rändava väikese maja eest rohkem, aga see on ju vaid transpordikulu. Koore riisuvad Eestis valmistatud majade pealt hoopiski kohalikud arendajad," selgitas Sild. 

Katus.eu sai tänavu Ajujahil 4. koha ning pälvis ka tiitli "Suurima rakendusväärtusega idee Tartus" ning auhinnaraha 4000 eurot. Sild täpsustas, et tänu Ajujahile teab ta nüüd omal nahal, mis on nt lean startup. "See on eesti keeles nagu katse ja eksitus meetod ehk kui on olemas äriidee, lähed sellega kohe turule, kat­setad, õpid. Kui ei tööta, siis tuleb muuta sihti, aga ei pea kohe otsast alustama. Meie proovi­sime ka alguses müüa projekte, see ei tasunud absoluutselt äraja nüüd pakume lõppkvaliteeti," selgitas Sild. Ta tõi välja ka isikliku adrena­liini uue ettevõtmise käivitamise puhul. "Mul on praegu äärmiselt põnev töö - uue maailma avanemine - turundus ja müük. Ma ei ole enam hommikuti ärgates unine ja tahan kohe taas as­ja kallale asuda," kommenteeris Sild. 
 
Mis on mis?  Innovatiivne arhitektuur 

katus.eu on veebipõhine arhitektuurikaubamaja, kus saab osta endale tun­tud arhitekti projekteeritud moodsa tüüpmaja, millele annavad kvaliteedi ja mil­le ehitavad valmis tuntud tüüpmajatootjad, näiteks Nordic Houses, või Q-House, Matek, Seve või HMK Majad. Eesmärk on pakku­da ilusat, moodsat ja sääst­likku elukeskkonda sood­salt, tegemata samal ajal hinnaalandust ehituskvaliteedis. Selleks seotakse tervikuks arhitektide ja majatootjate kogemused ja teadmised. Säästlikku mõt­teviisi peab lisaks progres­siivsetele tehnoloogiate­le toetama ka innovaatiline arhitektuur. 
  

Otsid kodu?