USA ja Kanada puidueksport Hiinasse kasvas aastaga üle 150%
17. jaanuar 2011

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse  Liidu teatel on Hiinast saanud viimasel aastal päästerõngas paljude USA ja Kanada saetööstuste ja metsaomanike jaoks. Okaspuupalgi ning saematerjali eksport Põhja-Ameerikast Hiinasse ületas 2010. aastal 1,6 mlrd USD,  mis on 150%  suurem kui 2009. aastal ning rohkem kui kümnekordne võrreldes 2006. aastaga.

Hiina kasvav nõudlus nii toorme kui saematerjali osas on muutnud Põhja-Ameerika ekspordi kaubavoogusid. Varasemalt müüs Kanada saetööstus ligi 90% USA turule, kuid näiteks mullu kolmandas kvartalis moodustas eksport USA-sse juba alla 70% koguekspordist. Samas on eksport Hiinasse kasvanud kolme viimase aastaga seitsmekordseks, moodustades 2010 ligi neli miljonit m3 saematerjali. See teeb Kanadast suurima okaspuu saematerjali tarnija Hiinasse. Venemaast mööduti 2010. aasta viimases kvartalis.

Suuremale ekspordile Kanadast Hiinasse on avaldanud mõju ka suuremas koguses madalama väärtusega üraskikahjustustega toorme olemasolu Briti Columbias. Lisandunud ekspordikogustest moodustavad olulise osa madalama väärtusega ehituspuidu tarned Hiina ehitusturule.

Samal ajal kui Kanada on tõstnud saematerjali eksporti Hiinasse, on USA kasvatanud okaspuu palgi tarneid Hiina sae-ja vineeritööstustele. 2007. aastal moodustas eksport Hiinasse vähem kui 100 000 m3 ning 2010. aastal prognoosituna juba 2,4 milj m3 - see viib USA Venemaa ja Uus-Meremaa järel kolmandale kohale Hiinasse tarnitava  okaspuupalgi osas. Tugev eksportturg on viinud USA loodeosa saepalgi hinnad üles rohkem kui teistes regioonides.

Allikas: EMTL

Otsid kodu?