Tule MEILE! Puitmajaliit otsib teadus-arendustegevuste koordinaatorit
10. detsember 2019

Eesti Puitmajaliit on välja kuulutanud tööpakkumise arendusnõuniku leidmiseks. Koordinaatori üldiseks ülesandeks on puitmajasektori ja teadusasutuste vahelise koostöö suunamine ja arendamine.

OTSIME TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSTE KOORDINAATORIT!

Kui Sa oled aktiivne, hea suhtleja, oma töös täpne ja leiad, et:

 • oskad luua maailmatasemel koostöövõrgustiku ja tegevuskava, kus rahvusvahelised teadus- ja arendused panustavad aktiivselt Eesti puitmajatootjate innovatsiooni kasvu ning arendustegevusse,
 • lood läbi strateegia ja reaalsete ühistegevuste korraldamise toimiva silla nende kahe maailma vahel,
siis ootame oma meeskonda just SIND!

Ametikoha eesmärk:

Erialaliidu ja selle liikmete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase võimekuse ja teadlikkuse tõstmine.

Tööülesanded:

 • Erialaliidu ja selle liikmete teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA) vajaduse kaardistamine keskpikas perspektiivis (3–5 aastat) ning pikas perspektiivis (üle viie aasta);
 • Erialaliidu nõustamine teadus-ja arendustegevust puudutavates küsimustes, sh valdkonna ettevõtete TA tegevuse koordineerimine ning sisendi andmine valdkondlike strateegiate koostamiseks, koolituste ja seminaride korraldamine, ettevõtete TA vajaduste väljaselgitamine, TA mahukate lahenduste otsimise koordineerimine, teavitamine valdkonnas tehtud uuringutest, koostöö arendamine TA asutustega;
 • Sektorite ülese ja rahvusvahelise koostöö korraldamine, sh valdkonna esindamine rahvusvahelistes TA algatustes (Horizon Europe, Digital Europe, InvestEU); osalemine valdkondade üleste seminaride korraldamisel, valdkonna rahvusvaheliste ja siseriiklike TA koostöövõimaluste kaardistamine ja vahendamine;
 • Valdkonna ettevõtete toetamine TA tegevuste elluviimisel, sh ettevõtjate teadlikkuse tõstmine olemasolevatest rahastusmeetmetest ja ettevõtete nõustamine.

Nõudmised kandidaadile:

 • Valdkondliku TA kogemuse ja vastava koostöövõrgustiku olemasolu;
 • Teaduskraadi olemasolu (soovituslik);
 • Puitmajasektori ettevõtete tundmine;
 • T&A rahastamisvõimaluste tundmine;
 • Projektijuhtimise alased oskused;
 • Hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas.

Omalt poolt pakume:

 • Paindlikku töögraafikut
 • Kodukontoris töötamise võimalust
 • Välislähetusi

Lisainformatsioon:

 • Kandideerimiseks palume esitada CV ning essee teemal "Eesti puitmajasektori järgmise viie aasta peamised väljakutsed, nende leevendamine läbi teadus- ja arendustegevuse".
Tööpakkumine on leitav www.cv.ee


Otsid kodu?