TTÜ pakub huvitavat täiendkoolitust tervikrenoveerimise teemal
19. jaanuar 2018

Kursuse eesmärgiks on luua võimalus ehitusinseneridel, energiatõhususe spetsialistidel ja arhitektidel enda erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks. Koolitus on esmajoones loodud tutvustamaks hoonete tervikrenoveerimist puidust lisasoojustuselementidega ning sellega seotud ehitusfüüsika, energiatõhususe, ehitustehnoloogia ja tootmise aspektidega.
Toimumisaeg:14.02. - 08.03.2018
Eesmärk:Kursuse eesmärgiks on luua võimalus ehitusinseneridel, energiatõhususe spetsialistidel ja arhitektidel enda erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks.
Koolitus on esmajoones loodud tutvustamaks hoonete tervikrenoveerimist puidust lisasoojustuselementidega ning sellega seotud ehitusfüüsika, energiatõhususe, ehitustehnoloogia ja tootmise aspektidega
Sihtgrupp:Ehitusinsenerid, energiatõhususe spetsialistid, arhitektid, puitmajade tootjad, tehnilised konsultandid, hoonete omanikud, renoveerimise tellijad
Eeldused:Kursusel osaleja soovib taotleda või pikendada diplomeeritud ja volitatud ehitusinseneri tase 7 ja 8 ja kutsekvalifikatsiooni. Samuti võimaldab kursuse läbimine omandada teadmisi energiatõhususe spetsialisti, hoonete haldaja ja arhitekti kutsestandardites kirjeldatud teadmisi ja oskusi.
Teemad:Teemad tulevad loengupealkirjadest.
Tervikrenoveerimine ja liginullenergiahooned; Puidust lisasoojustuselementidega renoveerimise projekteerimine; Piirdetarindite renoveerimislahendused; Tehnosüsteemide renoveerimislahendused
Renoveerimiselementide projekteerimine; Renoveerimiselementide paigaldamine; (lisada 15. veebruari teemad), Puitelementide tootmine-tehase külastus; Puitmajade tootmine-tehase külastus; Hoone välisseinte ja katuse elementide lahendused; Piirdetarindite liitekohtade lahendused
Õpiväljund:Kursusel osaleja teab tervikrenoveerimise põhimõtteid
Teab puidust lisasoojustuselementidega renoveerimise spetsiifikat
Oskab projekteerida piirdetarindite ja nende liitekohtade lahendusi
Teab hoonete energiatõhususele esitatud nõudeid

Kursuse õppekeeleks on eesti keel ja selle eest antakse 54 täiendkoolituse arvestuspunkti

Loe täpsemalt TTÜ kodulehelt

Kontakt:  Reet Linnas, reet.linnas@ttu.ee

Otsid kodu?