Toimus Eesti Puitmajaliidu üldkoosolek
17. juuni 2010

11. juunil leidis Pärnus Raeküla Vanakooli Keskuses aset Eesti Puitmajaliidu üldkoosolek, kus vaadati tagasi eelmisele majandusaastale ning kaaluti uute prioriteetide üle.

Üldkoosolekul osales liidu 26 liikmest 16 ettevõtte esindajad. Koosolekul kinnitati juhatuse tegevusaruanne eelmise majandusaasta kohta ning üldkoosolek pidas liidu tegevust eelmisel aastal edukaks. Kinnitati ka uue majandusaasta eelarve ja prioriteetsed tegevussuunad, milleks on tihendam koostöö inseneridega, tegelemine liikmesettevõtete toodete visualiseerimispoolega ning kodulehe külastatavuse suurendamine.

Koosoleku järgselt külastati liidu liikme GG-Group OÜ uut tootmishoonet ja tutvuti uudse CNC tehnoloogia juurutamisprotsessiga käsitöö palkmajade ehitamises.

Foto: Raiko Gustavson, GG-Group OÜ

 

Foto: Raiko Gustavson, GG-Group OÜ

Otsid kodu?