Sisekaitseakadeemia Narva hoone kavandab Kolm Pluss Üks
11. detsember 2017

Novembri lõpus kuulutati Narvas pidulikult välja Sisekaitseakadeemia Narva õppe-keskuse arhitektuuriline lahendus. Ca 7200 m² netopinnaga õppe-, treening- ja majutushoone valmib 2020. aastal.

Õppekompleksile parima lahenduse leidmiseks viidi läbi arhitektuurikonkurss, mille võitis ideekavand nimega TWIX. Töö autorid on Kolm Pluss Üks arhitektuuribüroost Gert Guriev, Markus Kaasik, Kerstin Kivila, Mihkel Meriste, Andres Ojari ning Ilmar Valdur.

Siseminister Andres Anvelti sõnul on Sisekaitsekadeemia Narva kolledži näol tegemist siseministeeriumi viimase aastakümne suurima otseinvesteeringuga Narva linna. „Olen rahul, et aastatepikkune vaidlus sisekaitselise hariduse Ida-Virumaale viimise üle on lõppenud. Narvasse kerkib korralik õppekeskus, kus oma oskusi täiendavad sajad kadetid, lisaks luuakse mitukümmend töökohta ja linlased saavad ka korraliku kaheksarajalise ujula,“ ütles Anvelt. „Samuti on Narva kolledž suurepärane näide kahe kõrgkooli, Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli, koostööst.“

„Sisekaitseakadeemia õppehoone on kolmas arhitektuurivõistluse tulemusel kerkiv kaasaegne hoone Tartu Ülikooli kolledži ja Joaoru rannahoone kõrval, mille Narva saab Eesti taasiseseisvuse ajal,“ rääkis Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik. „Kui ehitus algab järgmisel aastal, Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastal, on see sümboolne kingitus Narvale, siin töötavatele politseinikele, piirivalvuritele ja tollitöötajatele. Nendest inimestest sõltub meie turvalisus ka Võrus, Valgas ja Pärnus. Oluline on ka see, et vananevasse ja kahjuks tühjenevasse Narva võimaldab uus õppehoone tuua noori inimesi.“

Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefekti Tarvo Kruubi sõnul on positiivne, et politseiline väljaõpe tuleb Ida prefektuurile veelgi lähemale. „Ida prefektuur on juba praegu koht, kus kadetid praktika läbivad ja politseitööd alustavad. Pooldan ideed tuua ühe katuse alla tulevased ja praegused politseiametnikud. See on rikastav kogemus mõlemale osapoolele, sest saame üksteiselt õppida. Lisaks ei saa märkimata jätta, et kolledži loomisega paranevad ka ametnike elamistingimused,“ ütles Tarvo Kruup.

„Konkurss oli tihe ja huvitav,“ sõnas Tartu Ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja ja konkursi žürii liige Heiki Pagel. „Põnevaid töid oli kahtlemata mitu, kuid võidukas projekt hakkas omanäolisusega teistest enam silma. Ülikool soovis, et tema osa uuest hoonest oleks selgelt eristatav ja see eesmärk on saavutatav. Oleme tulemusega rahul.“

Kolm Pluss Üks arhitektide ideekavand TWIX Sisekaitseakadeemia Narva õppehoone jaoks.


Eesti Arhitektide Liidu presidendi ja žürii liikme Katrin Koovi sõnul torkas võidutöö silma eelkõige selge linnaruumilise seisukohavõtu, inimsõbraliku siselahenduse ja julge materjalikasutuse poolest – Narva vajab just selliseid värskeid mõtteid. „Kindlasti tasub ideekavandi juures esile tõsta puidu kasutust, mis ühest küljest on märgilise tähendusega linna jaoks, kuna Narvast on pea täielikult kadunud ajaloolised puithooned, aga ka akadeemia jaoks, sest koolil on hiljuti valminud mahukas rakendusuuring puitehitiste tuleohutuse teemal, mille tulemusi oleks siin väga sobilik rakendada,“ lisas Katrin Koov.

Sisekaitseakadeemia rajab Narva õppekeskuse koostöös Tartu Ülikooli ja Siseministeeriumiga. 30. märtsil 2017 otsustas valitsus toetada SKA uue õppekeskuse rajamist Narva ning rahastada seda summas 12,8 miljonit eurot. Sisekaitseakadeemia loodab hoone ehitustöödega alustada 2018. aasta lõpus ning avada uksed 2020. aastal.

Konkursi võidutöö TWIX autoreid tunnustati 13 000-eurose preemiaga.

Allikas: Ehitusuudised 

Otsid kodu?