Seminar "Mittepurustavad meetodid puitkonstruktsioonide kontrolliks"
26. aprill 2010

Eesti Maaülikooli Metsanduse – ja Maaehituseinstituudis Maaehituse osakonnas leiab aset tasuta seminar teemal „ Mittepurustavad meetodid puitkonstruktsioonide kontrolliks”

Kursus on mõeldud restauraatoritele, renovaatoritele, ehitajatele, muinsuskaitsjatele, hooneomanikele, ehitusekspertidele, ehitise ekspertiisi tegijatele ja muudele olemasolevate puitdetailide uurimisega tegelevatele isikutele. Räägitakse nii teemast üldiselt, kui ka konkreetsetest võimalustest puidust detailide kontrolliks.

Seminar toimub 29.aprill 2010

Eesti Maaülikooli metsamaja kaldauditooriumis Kreuzwaldi 5, Tartu

alljärgneva päevakava alusel:

14.00 – 14.05 Avasõnad Maaehituse osakonna juhataja prof. Jaan Miljan

14.05 – 14.50 Sissejuhatus mittepurustavatesse meetoditesse Maaehituse osakonna doktorant Kalle Pilt

14.50 – 15.10 Fiiberoptiline boreskoop kui abivahend suletud konstruktsioonide kontrolliks Eesti Mükoloogia Uuringutekeskus SA juhataja Kristel Pau 

15.10 – 15.20 Mittepurustavate meetodite kasutamine puitvundamentide uurimisel. Maaehituse osakonna doktorant Vello Pallav

15.20 – 15.55 Ultraheli kasutamisvõimalustest puitkonstruktsioonide mehhaaniliste omaduste uurimisel.  Maaehituse osakonna doktorant Matis Miljan

15.55 – 16.30 Resistograafi mõõtmistulemustest ja nende kasutamisest ehituspuidu omaduste analüüsimisel.  Maaehituse osakonna doktorant Kalle Pilt

16.30 – 17.00 Küsimused ja lõpetamine

 

Kõikidel soovijatel palume registreerida mailiaadressil kalle.pilt@emu.ee hiljemalt 27.aprilliks 2010. Kohtade arv piiratud, palume kiirustada.

Otsid kodu?