Seminar „Ehitiste niiskus- ja veetõkke insenerlahendused“ 17.03.2011
08. märts 2011

Ehituskeskus korraldab 17. märtsil 2011 Tallinnas koolitusseminari „Ehitiste niiskus- ja veetõkke insenerlahendused.“

Seminari kava

10.00-10.45 Uusehitiste maa-aluste korruste hüdroisoleerimine terviklahendus GRACE Preprufe /Bituthene süsteemiga Sirje Pilt, OÜ Langeproon Insenerehitus

10.45-11.30 Pööratud katuste ja terrasside hüdroisoleerimise terviklahendus (hüdroisolatsioon soojustuse js plaatkatte all, trapid) Sirje Pilt, OÜ Langeproon Insenerehitus

11.30-12.00 Juhendmaterjalid vundamentide ja märgade ruumide üdroisolatsiooniks Kea Siidirätsep, ET Infokeskuse AS

12.00-12.30 Kohvipaus

12.30-13.30 Lamekatuste hüdroisolatsiooninormid (Toimivat katot; RIL 107-2000) Eldar Allev, ICOPAL Katto OY

13.30-14.15  Rohekatused (CO2 –te siduvad katused) NOXITE (lämmastikühendeid siduvad värvkatted) Eldar Allev, ICOPAL Katto OY

14.15-14.45 Niisktete ja märgade ruumide hüdoisolatsioonilahendused Schönox-toodetega Toomas Perillus, Casco Liimid OÜ

14.45-15.00 Seminari lõpetamine, tunnistused

Koolitus toimub neljapäeval, 17.03.2011, kell 10.00-15.00, Ehituskeskuses, Rävala pst 8, Tallinn.

Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe arvestuspunktidega.

Osavõtutasu 48 EUR (751 EEK), üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 25 EUR (391 EEK). Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale ja kohvipausi.

Lisainfo ja registreerumine SIIN

Info tel 6604555
Ehituskeskus

Otsid kodu?