Säästva arengu seminar Tartus 15. oktoobril
14. oktoober 2010

Tartu Regiooni Energiaagentuur ja energiatark.ee kutsuvad Teid osalema Euroopa kohaliku demokraatia nädala üritusel: säästva arengu päev Tartus. 
Üritus toimub sellel reedel, 15. oktoobril kell 14.00-16.30 Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna saalis (Raekoja plats 12 II korrus). 
Päevakava: 
Tartu ühistranspordi telemaatika (M.Hanson - Tartu abilinnapea) 
Biogaas linnatranspordis tulevikus (J.Tamm - projektijuht) 
Säästev transport meil ja mujal, täna ja homme ( T.Põld - Tartu linna jalgrattateede koordinaator) 
Energiasäästu võimalused korteriühistus (EKÜL) 
Elamute tõhusast renoveerimisest (K.Virkus - TREA ekspert) 
Mis (või kes) teeb ühest linnas lapsesõbraliku linna? (K.Altosaar - Tartu linna noorsooteenistuse juhataja) 

1987. aastal ilmus ÜRO poolt organiseeritud Maailma Keskkonna- ja Arengukomisjoni, mida enamik tunneb Bruntlandi komisjonina, raport nimega "Meie ühine tulevik". Esmakordselt hakatakse selles rääkima säästvast arengust, mis peab kindlustama järeltulevatele põlvedele meiega samaväärse elukeskkonna. Olulist rolli nähakse selles kohaliku tasandi demokraatial. Täna, enam kui 20 aastat peale raporti ilmumist, tutvustab Tartu oma arenguid liikumaks säästva kogukonna suunas. 

Euroopa kohaliku demokraatia nädal on üleeuroopaline algatus, kus kohalikud omavalitsused korraldavad erinevaid üritusi edendamaks demokraatia arengut liikmesriikides. Euroopa kohaliku demokraatia nädala selle aasta teemaks on säästev areng oma alateemadega: transport, taastuvkütused, jäätmemajandus, puhas vesi ja bioloogiline mitmekesisus linnas. Nädala korraldamisega tähistatakse 1985 aastal allkirjastatud Euroopa kohalike omavalitsuste hartat. 

Seminar on kõigile tasuta, kuid palume oma osalemisest teada anda e-postil martin.kikas@trea.ee 

Ürituse korraldab Tartu Regiooni Energiaagentuur ja Tartu Linn ning ürituse läbiviimist toetab Euroopa Liit. 


Lisainfo: 
Martin Kikas 
Tartu Regiooni Energiaagentuur 
tel: +372 524 5225 

Otsid kodu?