Puitmajade klastri juht: oluline on tootegruppide turundamine välisturgudel
08. jaanuar 2013

Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri juhina alustas aasta algusest tööd Kristiina Rebane. Ehitusuudised.ee uuris uuelt juhilt, milliseid tegevusi plaanitakse ette võtta.

Küsimustele vastas Puitmajade klastri juht Kristiina Rebane

Millised 2 peamist eesmärki on Puitmajaklastril selleks aastaks?
Klastri peamiseks eemärgiks on jätkuvalt tegutsemine välisturgude suunal – ehk ühisturundus, klastri ettevõtete ekspordimahtude kasvatamisele kaasa aitamine. Kuna klastri esimene strateegilise planeerimise etapp on täitumas, siis asume teise prioriteedina kohe alanud aasta alguses senist strateegiat üle vaatama ning visiooni ja eesmärke täpsustama. Kindlasti tuleb senisest enam tähelepanu pöörata erinevate tootegruppide turundusstrateegiate arendamisele. Ühest küljest on turundus erinevate riikide turgudel erinev, kuid samuti on oma spetsiifika erinevate tootegruppide (aiamaja, palkmaja, puitkarkassmaja, eeltoodetud elementidest suuremad hooned) turundamisel.

Kuidas olete mõelnud tugevdada kogu klastri senist tegevust ning milliseid peamisi partnereid selleks kaasate?
Klastri tegevuste tugevdamiseks tuleb jõuliselt edendada välisturundust ning võimalusel aidata klastri ettevõtetel siseneda uutele turgudele. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb tugevdada olemasolevaid ning luua uusi rahvusvahelisi otsekontakte. Peamised partnerid on selles töös lisaks EAS-le ja MKM-le Eesti välisesindused, meie diplomaadid välisriikides. Klastril on juba varasematest aastatest hea koostöö Välisministeeriumiga, kavatseme seda koostööd ka edaspidi jätkata ja intensiivistada.

Kuidas plaanite kaasata klastri tegevusse ning teha koostööd lisaks ettevõtetele ka kohalike omavalitsuste ja teadusasutustega?
Kindlasti on selles osas vajalik koostööd tõhustada ning leida strateegilise planeerimise etapis kõigi kolmikheeliksi (toim. ettevõtted. Kohalik omavalitsus ja teadusasutused, kõrgkoolid) osapooltega rohkem kokkupuutepunkte. Klaster on seminaride vormis teinud koostööd TTÜ inseneridega ning sellel suunal tasub kindlasti ka jätkata, kaasates uusi partnereid. Väga oluline on koostöö kohalike omavalitsustega. Kuna tegemist on sektoriga, mis teenib valdava osa tulust ekspordist, siis on oluline jõuda püsiva koostööni peamiste ekspordi sihtriikide kohalike omavalitsustega.

Milliste teiste sektoritega plaanite koostööd teha?
Olulised partnerid meie jaoks on kõik, kes on osalised ühe kvaliteetse puitmaja tootmisel. Näitena võib esile tuua avatäidete tootmise ning IT ja elektroonikasektori. Oleme varasemalt näiteks ühiste messikülastuste tarbeks ekspositsioonide koostamisel teinud edukalt koostööd avatäidete (aknad, uksed) tootjatega. Targa maja lahenduste turundamisel on kahtlemata olemas koostöökoht ka IT sektoriga.

Klastri senine juht Elari Kivisoo jätkab tööd puitmajasektoris, juhtides Eesti Puitmajaliitu kuuluvat Ökoehituse AS-i ning jätkates Eesti Puitmajaliidu juhatuse liikmena.

Autor: Sulev Senkel

Otsid kodu?