Praktika pakkumine Eesti Puitmajaliidult
06. jaanuar 2012

Eesti Puitmajaliit koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega pakub üliõpilastele ja magistrandidele võimalust viibida rahvusvahelisel turunduspraktikal Hollandis, perioodil 5. aprill kuni 7. oktoober 2012 aset leidval aianduse ja vaba aja valdkonna rahvusvahelisel näitusel Floriade 2012 (www.floriade.com).

Praktika koht ja tööülesanded

Praktika läbiviimiseks kohaks on Venlo linn Hollandi Kuningriigis, kus leiab aset ekspo Floriade 2012.

Praktika periood on minimaalselt 3 kuud (vastavalt praktikandi soovile on võimalik ka pikem ajaperiood). Praktika viiakse ellu perioodil 5.aprill – 7. oktoober 2012 vastavalt koostatavale graafikule.

Kokku kaasatakse projekti kuni 4 praktikanti (korraga on ekspositsioonil vahetustega rakendatud kaks inimest).

Praktikandi tööülesanneteks on:

-          Floriade projektis osalevate puidusektori ettevõtete ja nende toodete tutvustamine Eesti ekspositsiooni külastajatele (sh üldistele küsimustele vastamine ning huviliste suunamine „õige“ info juurde);

-          tutvustusmaterjalide komplekteerimine ja jaotamine huvilistele;

-          ekspositsiooni kodukorra tagamine.

Praktikandile esitatavad nõudmised

-          Kõrghariduse (bakalaureuse- või magistrikraadi) omandamine majanduse, turunduse, ehituse, arhitektuuri või puidutehnoloogiaga seotud erialadel.

-          Hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, aktiivne ja positiivne ellusuhtumine ning iseseisva töö oskus.

-          Nõutav on saksa ja/või inglise keele oskus, kasuks tuleb hollandi keele oskus.

Praktikandile pakutavad võimalused ja tingimused

Praktikantidele võimaldame heita pilk puidu- ja puitmajasektori telgitagustesse ning lüüa kaasa Eesti puitmajade tutvustamisel sektori jaoks uuel turul, Hollandis. Heade töötulemuste näitamisel on praktikandil head võimalused leida edasist rakendust turundus- või müügitööl puidu- ja puitmajade tootmise sektoris.

Valituks osutunud kandidaatidele korraldatakse märtsis 2012 ühepäevane koolitus, mille käigus antakse ülevaade tutvustatavatest ettevõtetest ning nende toodetest, juhised turundustegevusteks ekspositsioonil (sh töökorraldusest ja kodukorrast) ning viiakse läbi ka 1-2 ettevõttekülastust.

Välispraktika teostamiseks on üliõpilastel võimalik saada toetust Erasmus programmist, mille stipendiumiga kaetakse üliõpilase reisi- ja osalised majutuskulud (täpsete tingimuste ja detailide osas palume kontakteeruda enda ülikooli Erasmus programmi koordinaatoriga. Täiendavad kulud majutusele kaetakse Eesti Puitmajaliidu ja EAS-i poolt (arvestusega kuni 50 eurot praktikal viibitud päeva kohta). Praktika eest töötasu ei maksta.

Praktikakohale kandideerimiseks palume saata oma CV ja sooviavaldus (tuues ära ka soovitav praktika kestvus ja eelistatav praktika teostamise aeg) hiljemalt 30. jaanuariks e-posti teel aadressil info@puitmajaliit.ee või postiga aadressil: Eesti Puitmajaliit, Riia 185, 51014 Tartu.

Käesolevale pakkumisele on lisatud projekti Floriade 2012 lühitutvustus.

Lisainfo Floraide 2012 kohta:                                                                   

Elari Kivisoo
Eesti Puitmajaliit
Juhatuse liige
E-post. elari@puitmajaliit.ee
Mob. +372  5343 4014
Skype. elarikivisoo
www.puitmajaliit.ee

Otsid kodu?