EASi tuleva aasta eelarve on 201,5 mln eurot
20. detsember 2010

EASi 2011. aasta koondeelarve on kogumahus 201,5 mln EUR, mis on 9% väiksem kui 2010. aasta eelarve. Järgmisel aastal suureneb aga väljamaksete maht elluviimise järgus projektidele. Suurima eelarvemahuga on elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamise, ettevõtete tootearenduse ja tehnoloogiline võimekuse tõstmise valdkonnad.

Kõige mahukamateks tegevusvaldkondadeks 2011. aastal on atraktiivsema külastuskeskkonna arendamine ja ettevõtluskeskkonna parendamine 81,6 mln euroga, kohaliku elukeskkonna edendamine 33,8 mln euroga, ettevõtete tootearenduse ja tehnoloogilise võimekuse arendamine 21,8 mln euroga ning ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamine ja rahvusvahelistumine mahus 17,1 mln eurot.

„Uute finantseerimisotsuste maht 2011. aastal langeb, ent enam on tööd elluviimisjärgus projektidega. Uue aasta alguseks on EASil ca 2500 aktiivset projekti," kommenteeris eelarvet EASi nõukogu esimees Mart Einasto. „Pean oluliseks, et vaatamata jätkuvalt suurele töömahule, halduskulud 2011. aastal mõnevõrra vähenevad," nimetas Einasto.

2011. aasta jooksul on plaanis teha väljamakseid kogusummas 204,5 mln EUR.

EASi 2011. aasta koondeelarve ja koondtegevuskava kokkuvõte on leitav siit: http://www.eas.ee/index.php/sihtasutusest/eelarved-ja-aruanded/eelarved/2011

Allikas: EAS

Otsid kodu?