Metsa- ja puidutööstuse toodangumahu indeks kasvas I kvartalis 21 protsenti
09. mai 2011

Statistikaameti andmetel kasvas 2011. aasta I kvartalis puidutööstuse ja puittoodete tootmise mahuindeks võrreldes 2010. aasta 1 kvartaliga keskmiselt 21 punkti ehk mahud kasvasid keskmiselt 21% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Majanduskriisi järgselt on mahuindeks olnud kasvava trendiga, kuid jääb kriisile eelnenud rekordtasemetele siiski veel oluliselt alla. Tänavu märtsis oli indeks 97,6 punkti, mis moodustab 2006. aasta rekordtasemetest ligi 70%.   

Mahukasv algas jaanuaris, tehes veebruaris läbi pisikese languse võrreldes jaanuariga, kuid kasvades uuesti märtsis. Võrreldes eelmise aastaga oli suurim kasv (29%) liimpuidu tootmises, järgnes vineeritootmine 25% ning graanulitootmine 22%-ga. Suurima toodangumahuga on tööstustest saematerjali tootmine, mille mahud kasvasid 13%.  

Enamuses puidutööstuse harudes tegutsevad ettevõtted on planeerinud, et käesoleva aasta mahukasv saab kindlasti olema mullusest väiksem, ent siiski oodatakse sel aastal mullusest suuremat toodangumahtu. Tootmisharude keskmine kasv jääb ilmselt aasta lõikes 10% piirimaile. 

Allikas: EMPL

Otsid kodu?