Maaülikooli tudengid tutvusid puitmajasektoriga
27. märts 2014

13. märtsil tutvustas puitmajaklastri projektijuht Lauri Kivil Eesti Maaülikooli vabaaine “Sissejuhatus Eesti metsa- ja puidutööstusesse” raames kohalikku puitmajasektorit.  Loengus räägiti Eesti puitmajatootjatest, puidu eelistest ehitusmaterjalina, aga ka puitmajaliidu ja klastri rollist ettevõtete toetamisel.  Enne loengut oli tudengitel võimalus tutvuda Kodumaja AS tehase ning tootmisprotsessiga. 

Lauri Kivil märkis, et võimalus Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) algatatud kursuse raames kaasa lüüa on puitmajasektori jaoks väga teretulnud: „Mul on hea meel koostöö üle EMPLiga ning loodan, et puitmajaklastri ja -liidu tegevuste tutvustus andis üliõpilastele piisava ülevaate sektorist ning selle ekspordivõimekusest, puitmajade tootmisest Eestis, tootvatest ning toetavatest klastri ja liidu ettevõtetest, võimalikest perspektiividest ning töökohtadest. On äärmiselt oluline selgitada sektorisse siirduvatele noortele puidu kui energiasäästliku ehitusmaterjali eeliseid ning tutvustada puitmajade ehitust kui üht väikseima ökoloogilise jalajäljega ehitusviisi. Kursuse mitmekesisemaks muutmisel soovin tänada Kodumaja ASi, kes võimaldas tudengitel näha puitmaja tootmisprotsessi praktikas.“

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ning Eesti Maaülikooli koostöös loodud kursuse eesmärgiks on toetada ning süvendada metsatööstuse ja puidutehnoloogia õppeainete omandamist. Veebruarist kuni aprillikuuni vältava kursuse käigus saavad üliõpilased hea ülevaate Eesti metsa- ja puidutööstuse sektori rollist ühiskonnas, arengutrendidest, innovatsioonist ja peamistest tegevustest sektoris. Samuti saab kursuselt  süvendatud teadmisi valdkonna tootmispotentsiaalist, turgudest ja sektorit mõjutavast poliitikast. Tudengitel tekib ka piisav ülevaade jätkusuutlikust ressursi varumise olulisusest, kvaliteedijuhtimisest ja kliendisuhetest.

Otsid kodu?