Maailma puidutoorme turg 2011. aasta teises kvartalis
23. august 2011

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse liit annab ülevaate maailma puidutoorme turust 2011. aasta teises kvartalis.

Globaalne okaspuu saepalgi hinnaindeks (GSPI)

GSPI saavutas teises kvartalis uue kõigi aegade kõrgeima taseme, 92,27 USD/m3 ja see oli 5,6% suurem kui esimeses kvartalis ja peaaegu 20% kõrgem 2010. aasta tasemest.

GSPI on tõusnud igas kvartalis alates 2009. aasta esimesest kvartalist, mil ta väärtus oli 66,10 USD/m3. Osalt on hinnatõus põhjustatud USA dollari nõrgenemisest kõigi teiste indeksis kasutatavate valuutade suhtes, kuid saepalgi hinnad on tõusnud ka kohalikes valuutades.

Paberipuidu maailmaturu hinnad

Paberipuidu hinnad on kerkinud rohkem kui kaks aastat. Okaspuu paberipuidu hinnaindeks ulatus 2011. aasta teises kvartalis tasemeni 109,52 USD kuivaine tonni eest, mis on 3,7% kõrgem esimese kvartali tasemest ja 23% kõrgem kui kaks aastat tagasi. Kohalikes valuutades tõusid paberipuidu hinnad kõige rohkem USA loodeosas, Lääne-Kanadas, Venemaal ja Soomes.

Lehtpuu paberipuidu hinnaindeks saavutas teises kvartalis uue kõigi aegade kõrgeima taseme, 116,44 USD kuivaine tonni kohta ja see oli 5,5% suurem kui esimeses kvartalis ja peaaegu 27% kõrgem 2009. aasta alguse tasemest. Kõige enam on lehtpuu paberipuidu hinnad kerkinud Indoneesias, Soomes, Venemaal ja Brasiilias.

Tselluloosi maailmaturg

Üllatavalt on tselluloosi hinnad jätkuvalt kõrged, püstitades 2011. aasta teises kvartalis hinnarekordid enamiku tselluloosisortide puhul. Pleegitatud okaspuidu sulfaattselluloosi (NBSK) hinnaindeks oli vahemikus 1010 kuni 1040 USD/tonn nii Euroopas kui Põhja- Ameerikas, Hiinas aga oli hind 850 – 930 USD/tonn.

Maailma tselluloositoodang oli käesoleva aasta viie kuuga 8% suurem kui eelmise aasta samal ajavahemikul. Suurim kasv oli Ladina-Ameerikas, Euroopas oli kasv mõnevõrra väiksem. www.PaperAge.com andmetel on tselluloosi hind hakanud siiski langema. Okaspuidu tselluloosi NBSK hind on juuli algusest langenud 16. augustiks küll vaid 3% Euroopas ja 4% Põhja- Ameerikas, aga langus on olnud järjepidev. Lehtpuidu tselluloosi hind hakkas langema mõned nädalad varem ja oli 16. augustil 6,3% väiksem kui juunis ja seda nii eurodes (576,26 EUR/tonn) kui USA dollarites (821,17 USD/tonn).

Maailma saematerjali turg

2011. aasta kevadel pidurdus saematerjalide eksport Põhjamaadest ja hinnad langesid veidi. Soome ja Rootsi keskmised ekspordihinnad olid aprillis 3-6% madalamad kui eelmise aasta oktoobris.

USA saematerjali toodang langes aprillis märtsiga võrreldes 13%, sest kodumaine nõudlus vähenes ja USA saeveskite tootmisvõimsuste keskmine koormatus langes 67 protsendini.

Saematerjali vähene nõudlus on Ida-Kanada saeveskite tootmisvõimsuste rakendamise 2011. aasta jooksul hoidnud vaid 55% tasemel.

Saematerjali import Hiinas jätkab uute rekordite püstitamist, 2011. aasta esimese viie kuuga oli see 72% suurem kui aasta tagasi. www.forestbusinessnetwork.com andmetel on alates tänavu maist Briti Kolumbia (Kanada) saematerjali eksport Hiinasse suurem kui USA-sse ja Kanada saematerjali kogueksport Hiinasse kasvas 2011. aasta esimesel poolel 4,25 miljoni kuupmeetrini võrreldes 2,24 miljoni kuupmeetriga 2010. aastal samal ajavahemikul, tõus seega 96,6%.

USA saematerjali eksport Hiinasse kasvas protsentides veelgi enam, 2011. aasta esimesel poolel oli see Kanadaga võrreldes siiski väiksem, 1,95 miljonit m3.

Biomassi maailmaturg

Puidu biomassi, sh raiejäätmete ja saeveskite jäätmete, hinnad langesid teises kvartalis kõigis biomassi kasutavates USA regioonides.

Puidugraanulite hinnad Euroopas langesid teises kvartalis esimesega võrreldes vähe või jäid samaks. Pikaajaline trend hindadele, mis on praegu rekordtasemete lähedal, on siiski tõusule.

Nõudlus biomassi energiale on tekkimas ka Aasias. Jaapan, Hiina ja Lõuna-Korea on hiljuti teatavaks teinud oma poliitikad biomassi kasutamise suurendamiseks.

Koostas: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Allikad: Wood Resources International, www.PaperAge.com ja www.forestbusinessnetwork.com

Otsid kodu?