Koolitus „Lepingute erisus. Tööleping ja olulisemad muudatused.“ 12.04.2011
08. aprill 2011

SA  Tartu  Ärinõuandla kutsub ettevõtete juhte 12. aprillil osalema koolitusel "Lepingute erisus. Tööleping ja olulisemad muudatused."

Koolituse teemad:

  - Erinevate lepingute sisu ja eesmärk

  - Juhatuse liikme leping ja vastutus

  - Uue töölepinguga seotud muudatused praktikas

  - Töötaja vastutuse piirangud

  - Töötajale hoiatuse tegemine

  - Töölepingu lõppemine ja ülesütlemine

  -  Lepingu  tingimuste  rikkumisel võimalus mõlemal poolel erakorraliseltleping       lõpetada;       Lepingu       lõpetamise       vaidlustamine

Lektor:   Tiina   Leosk   -      Leoski   Tööõigusabi   juhatuse  liige www.leoskioigusabi.ee

Aeg: 12.aprill; 9.30 - 16.45

Koht: ZAAL-seminariruum; Raekoja plats 10; III korrus (lokaali 'SuudlevadTudengid' peal)

Maksumus: 23 eurot (s.h. käibemaks, õppematerjalid, 2 kerget kohvipausi).

Koolitusele  registreerimine  e-mailil: kady.hinn@tartu.bas.ee või tel: 7366 325 (Kady Hinn).

Täpsem   info  koolitusel  käsitlevatest  teemadest  ja  ajakavast  Tartu Ärinõuandla koduleheküljel (www.tartu.ee/arinouandla).

Otsid kodu?