Koolitus „ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteem ja omal käel rakendamine väikeettevõttele“
05. september 2011

Eesti Standardikeskus korraldab sügisperioodil kolmest osast koosneva koolituse „ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteem ja omal käel rakendamine väikeettevõttele,“  mille eesmärk on hõlbustada väike ettevõtetel iseseisvalt kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamist ning jagada infot sertifitseerimise nõuete kohta.

Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kvaliteedijuhid ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada  kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 juurutamist omal käel.

Koolitus on jagatud kolme etappi. Koolitus on mõeldud kvaliteedijuhtimissüsteemi iseseisvaks alustamiseks. Koolituse etappides vaatame üle teie poolt tehtud sammud ning täiendame ja arendame neid edasi. Koolitus päevade vahele jääb optimaalne aeg uue süsteemi juurutamiseks enda ettevõttes.  

14. septemberil 2011 kella 10.00-14.50
- ISO 9001:2008 standardi nõuded ja kasu
- Kvaliteedipoliitika ja –eesmärgid
- Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
- ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomine, näidised
- Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö

16. november 2011 kella 10.00-14.50
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi auditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö

11. jaanuar 2012 kella 10.00-14.50
- Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
- Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
- Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks

Koht: Eesti Standardikeskus Aru 10, Tallinn
Koolituse läbiviija: Urmas Karileet – Integre OÜ

Osavõtutasu:
-  ühe osaleja tasu on 279 EUR
-  teise osaleja tasu samast ettevõttest on 29 EUR

Standardikeskus soovitab kahte osalejat igast ettevõttest, sest see lihtsustab kvaliteedijuhtimissüsteemi loomist ja elluviimist.

 Osavõtutasu sisaldab:
- koolitusmaterjale,
- koolitajate ning kohvipauside tasusid,

Soodustused:

Registreerudes koolitusele kaks osalejat ühest ettevõttest saad teise osaleja kaasa võtta koolitusele 29 EUR eest.

Osalejatel on võimalus osta standard EVS-EN ISO 9001:2008 Kvaliteedijuhimissüsteemid. Nõuded. 10% soodustusega.

Koolitusele saab registreerida 9.septembrini 2011 SIIT. Jäänud veel viimased kohad!

Lisainfo:
koolitused@evs.ee
+372 605 5053

Otsid kodu?