Koolitus "Detailplaneeringute praktiline korraldus ja uus EVS 907" 18.11.2010
08. november 2010

Ehituskeskus korraldab neljapäeval, 18. novembril kell 10-14.15 koolituse "Detailplaneeringute praktiline korraldus ja uus rajatiste projekteerimise standard".

Koolituse kava:

10.00-11.30 Detailplaneeringu koostamine ja menetlemine vastavalt muutunud planeerimisseadusele. Näiteid ja soovitusi praktikast Kaur Lass, OÜ Head

11.30-12.00 Kohvipaus

12.00 12.45 Koostöö ja suhtlemine planeeringute koostamisel. Omavalitsuse ja planeeringu koostaja ning huvitatud isiku roll Kaur Lass, OÜ Head

12.45-13.30 Tallinna arengusuunad kehtestatud ja töös olevate planeeringute valguses Martti Preem, Tallinna Linnaplaneerimise Amet

13.30-14.15  EVS 907:2010 Rajatise ehitusprojekt Malle Ütt ja Liina Lipre, K-Projekt AS

Toimumiskoht: Ehituskeskus, Rävala pst 8, Tallinn.

Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe 0,7 arvestuspunktiga.

Osavõtutasu 700 kr (üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 400 kr).
Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale ja kohvipausi.

Lisainfo ja registreeruminehttp://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4

Info: tel 6604555, Ehituskeskus

Otsid kodu?