Konverents "Puit - homse elukeskkonna võti" 25.11.2010
25. oktoober 2010

Puitarhitektuuri konverents Tallinnas, KUMU auditooriumis

25. novembril 2010 kell 13.00- 18.00

Puitarhitektuuri konverentsi korraldab puitehituse klaster ja selle motoks on Puit – homse elukeskkonna võti, sest just puidu kui ainsa taastuva ehitusmaterjali  kasutamine on lahenduseks paljudele inimkonna ees seisvatele probleemidele. Puidu kasutamine pidurdab kliima soojenemist ja loob tervisliku elukeskkonna.

Puitarhitektuuri konverentsi ettekanded tutvustavad uusi võimalusi puidu ehituses kasutamiseks ning hoonete energiatarbe ja süsiniku jalajälje vähendamiseks.

Konverentsi programm:

13.10 Magnus Silfverhielm, AIX Arkitekter, Rootsi 
Jätkusuulik puitarhitektuur
Skelleftea Ekorreni rajoonis valmis Rootsi esimene mitmekordne liimpuidust parkimismaja 141 autole koos kontori- ja kaubanduspindadega.
 13.50 Stein Halvorsen, Stein Halvorsen AS, Norra
Mitmekordne kontorihoone, tuletõrjedepoo ja teised puitehitiste projektid
Barcelona arhitektuurifestivalil 2008.a. tutvustati parimaid ehitisi kogu maailmast. Tutvustatavate hulka oli valitud ka kaks hoonet Stein Halvorseni büroolt, Viken Skogi kontor ja Bergeni tuletõrjedepoo.

14.30 Vaheaeg

15.30 Fredrik Pettersson, White Arkitekter AB, Taani
Arhitektuur + Loodus
White Arkitekter AB on üks Euroopa suurimaid arhitektuuribüroosid, kes just erilise tähelepanu tõttu keskkonnahoiule on võitnud arvukalt projekte ka väljaspool Rootsit. Paljudes neist on puit olnud põhimaterjaliks, nii ka Kastrupis otse merre rajatud ujulas.
16.10 Harald Professner, Rhomberg Bau, Austria
Loomulikud muutused linnaarhitektuuris
Eelmisel puitarhitektuuri konverentsil tutvustas Hermann Kaufmann kahekümne korrusega puitmaja arhitektuurset kontseptsiooni, selle aasta teemaks on sama hoone insenerlikud lahendused.
16.50 Yves Weinand, IBOIS EPFL Lausanne, Šveits
Innovatiivsed puitkonstruktsioonid
Lausanne Polütehnilise Kooli juures tegutsev uurimislabor IBOIS on loodud selleks, et sügavuti uurida suhet inseneriteaduste ja arhitektuurse kontseptsiooni vahel. Eesmärgiks on leida viise keerukate ruumiliste struktuuride realiseerimiseks majanduslikult vastuvõetaval viisil. Professor Yves Weinand on olnud IBOIS loomise algataja ja juht.

17.30 Konkursi "Aasta Puitehitis 2010" võitjate autasustamine

18.00 Lõpp


Eesti Metsatööstuse Liit jätkab ka käesoleval aastal puitehituse klastri projekti tegevuse raames Puitarhitektuuri Konverentsi korraldamist.

Konverentsile ootame arhitekte, projekteerijaid, ehitajaid, kinnisvaraarendajaid, kohalike omavalitsuste spetsialiste ja kõiki teisi, kel mure homse elukeskkonna kvaliteedi pärast. Kindlasti on konverents võimaluseks vahetada kogemusi nii kolleegidega kui kohtuda teistegi valdkondade esindajatega, kellega igapäevaselt mõtteid vahetada ei saa.

Ettekanded on inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde.

Konverentsist osavõtutasu on 200 krooni, üliõpilastele 100 krooni, registreerimine aadressil info@emtl.ee.

Otsid kodu?