Konkurss „Aasta tehasemaja 2012“
26. september 2012

Eesti Puitmajaliit ja Eesti Puitmajaklaster kuulutavad välja konkursi „Aasta tehasemaja 2012,“ mille eesmärk on tunnustada Eesti tehastes toodetud puitmaju. Kolmandat aastat aset leidev konkurss korraldatakse Puuinfo ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu poolt korraldatava konkursi „Aasta puitehitis 2012“ raames.
Tehasemaja konkursile võib esitada Eestis tehases toodetud puitmaju, mis on valminud ja kliendi poolt vastu võetud perioodil 2010-2012 ning mis vastavad järgmistele tingimustele:
  • hoone põhikonstruktsioon peab olema valmistatud puidust ning toodetud Eestis paiknevas tehases;
  • hoone välise visuaalse poole kujundamise ja valmistamise üle peab olema kontroll põhikonstruktsiooni valmistanud Eesti ettevõttel.

Konkursi detailne juhend on kättesaadav SIIN!

Konkursi võistlustööde esitamise tähtaeg on 26. oktoober 2012.

„Aasta tehasemaja 2012“ konkursi võitja kuulutatakse koos aasta puitehitise konkursi parimatega välja 8. novembril puitarhitektuuri konverentsil „Puit- homse elukeskkonna võti“ Eesti Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2, Tallinn). 

Aasta tehasemaja valib välja rahvusvaheline žürii koosseisus:

Noorarhitekt Rajmund Sebõk Ungarist
Noor ehitusinsener Pierre Leriche Prantsusmaalt
Noorarhitekt Ivo Rebane – OÜ Guru Projekt
Arhitekt Illimar Truverk - Architect 11
Ehitusinsener Targo Kalamees – Tallinna Tehnikaülikool
Ajakirjanik Liivi Tamm – Äripäev
Ajakirjanik Marc Wilhelm Lennartz Saksamaalt


Konkursil osalemiseks on vajalik esitada korraldajale e-posti teel aadressile info@puitmajaliit.ee hiljemalt 26. oktoobriks 2012.a alljärgnev info:

1. täidetud inglisekeelne avaldus/ankeet (vastavalt siintoodud vormile);

2. soovi korral hoone tellija/kasutaja poolne kommentaar hoonele (vastavalt siintoodud vormile);

3. hoone põhiplaan, lõige ja asendiplaan (asendiplaani puudumisel info/joonis hoone paiknemisest ilmakaarte suhtes);

4. kvaliteetsed fotod hoonest (resolutsiooniga vähemalt 300dpi) alljärgnevalt:

4.1 hoone välisvaated – 4 fotot pildistatuna hoone neljast küljest otsevaates (kui hoone asukohast tingituna on see võimalik);

4.2 hoone välisvaated – 2 perspektiivvaadet või vaated muul moel, mis kirjeldab adekvaatselt hoone välisilmet;

4.3  hoone sisevaated – maksimaalselt 6 pilti hoone olulisematest ruumidest ja/või detailidest;

4.4 võimalusel esitada fotod hoone märkimisväärsete arhitektuursete detailide kohta (kuni 6 fotot)

Aasta tehasemaja konkursi osalustasu on 300 eurot esitatava võistlustöö kohta (kahe töö puhul 500 eurot), mille tasub võistlustöö esitanud ettevõte. Igal ettevõttel on lubatud esitada konkursile kuni 2 hoonet.

Kõiki esitatud konkursitöid tutvustatakse 8. novembril aset leidva puitarhitektuuri konverentsi raames ning esitatud võistlustöödest kujundatakse ühtse mudeli alusel plakatid, mida presenteeritakse aasta jooksul korraldaja kodulehel.

Võidutöö tootnud ettevõtjale on välja pandud auhinnana 640 euro eest reklaami Eesti Puitmajaliidu kodulehel ning väärispuidust autahvel, mis antakse ühtlasi ka aasta tehasemaja omanikule.

Konkursi detailsete tingimuste ja hindamiskriteeriumitega on võimalik tutvuda siin.

Aasta tehasemaja valitakse „Aasta puitehitis 2012“ konkursi raames, mida korraldab Puuinfo ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. 

Mullu pälvis aasta tehasemaja tiitli Norra pealinnas Oslos asuv Kodumaja AS-i korterelamu. Möödunud aasta konkursi „Aasta tehasemaja 2011“ võistlustöödega saab tutvuda www.puitmajaliit.ee/aasta-tehasemaja.

Aasta tehasemaja konkurssi rahastab osaliselt Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekt, mida toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus klastrite arendamise programmist, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo:

Elari Kivisoo
Eesti Puitmajaliidu juhatuse liige
Eesti Puitmajaklastri juht
Mob. 5343 4014
e-post: elari@puitmajaliit.ee
www.puitmajaliit.ee
www.woodhouse.ee

Otsid kodu?