Konkurss "Aasta tehasemaja 2010"
08. oktoober 2010

Eesti Puitmajaliit koostöös Puuinfo ja Eesti Metsatööstuse Liiduga korraldab konkursi "Aasta tehasemaja 2010" valimiseks. Konkurss korraldatakse juba seitsmendat aastat aset leidva konkursi "Aasta puitehitis 2010" raames. 

Aasta tehasemaja kuulutatakse koos teiste konkursi "Aasta puitehitis" väljavalitutega välja 25. novembril Eesti Kunstimuuseumi (Weizenbergi 34/Valge 1, Tallinn) suures auditooriumis kell 17.30.  Võitjate väljakuulutamisele eelneb puitarhitektuurile pühendatud rahvusvaheline konverents „PUIT – homse elukeskkonna võti“, mis algab eelnimetatud saalis kell 13.00.

Konkursi "Aasta tehasemaja 2010" tingimused


1. Konkursi korraldab Eesti Puitmajaliit koostöös Puuinfo ja Eesti Metsatööstuse Liiduga. Žüriisse kuulub kaheksa liiget, nendeks on Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Kustiteadlaste Ühingu, Eesti Ehitusinseneride Liidu, Eesti Metsatööstuse Liidu, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Projektbüroode Liidu ning Eesti Puitmajaliidu esindajad.

Konkursi korraldaja on žürii kokku kutsunud järgmises koosseisus:
Toomas Tammis (arhitekt) - Eesti Arhitektide Liit 
Urmas Elmik (arhitekt) - Eesti Projektbüroode Liit
Toomas Aakre (insener) - Eesti Ehitusinseneride Liit 
Mart Kalm (professor) - Eesti Kunstiakadeemia
Indrek Peterson - Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Märt Riistop (insener) - Eesti Metsatööstuse Liit
Alar Just - SP Trätek
Elar Vilt - Eesti Puitmajaliit


2. Konkursile võib esitada Eestis tehases valmistatud ning Eestisse püstitatud maju, mis saavad valmis hiljemalt 31.10.2010. 

Tunnuseks, mille alusel otsustatakse esitatud ehitise lubamine konkursile, on asjaolu, et puit peab olema antud ehitises domineerivaks materjaliks. Aasta tehasemaja valimisel võetakse aluseks hoone arhitektuuriline lahendus, energiasäästlikkus, kasutajasõbralikkus, sotsiaalne kontekst, materjali kasutus ja ehitustehniline kvaliteet. 
Žürii otsus avaldatakse pärast võitja väljakuulutamist Eesti Puitmajaliidu ja Puuinfo kodulehtedel.

Eelvaliku konkursile esitatud majade vastavusest siintoodud tingimustega teeb Eesti Puitmajaliit, misjärel teeb otsuse ehitise lubamiseks konkursile žürii lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on määravaks žürii esimehe hääl. Žürii esimees valitakse žürii liikmete hulgast lihthäälteenamusega.

3. „Aasta tehasemaja 2010“ valib žürii lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on määravaks žürii esimehe hääl. Žüriil on õigus jätta preemia välja andmata. Preemia antakse "Aasta tehasemaja" tootnud ettevõttele. Autahvel antakse ka maja praegusele omanikule.

"Aasta tehasemaja 2010" auhinnad on alljärgnevad:
- väärispuidust meene maja tootnud ettevõttele;
- 10 000 krooni väärtuses reklaami Eesti Puitmajaliidu kodulehel 12 kuu jooksul;
- väärispuidust meene aasta tehasemaja omanikule.

4. "Aasta tehasemaja 2010" nimetuse saaja valik teostatakse mitte hiljem kui novembris 2010. 

Konkursi tulemused kuulutatakse välja 25. novembril 2010.a. Eesti Kunstimuuseumis toimuva arhitektuurikonverentsi “Puit- homse elukeskkonna võti” lõpus kell 17.30. 

Konkursi korraldajal on õigus kasutada konkursile esitatud materjale konkursi tulemuste tutvustamiseks.

5. Konkursile võivad töid esitada nii era- kui juriidilised isikud, žürii liikmetel puudub õigus teha ettepanekuid konkursil osalejate osas. 

Ankeedil tuleb esitada järgmised andmed: 

- maja nimi ja asukoht; 
- kasutuseesmärk; 
- tellija ja omanik; 
- maja tootja nimi; 
- lisade loetelu ning ettepaneku tegija kontaktandmed.

Ankeedile tuleb lisada vähemalt 3 fotot (digitaalsel kujul), ja võimalusel ehitise põhiplaan (.pdf dokumendina) ning põhikonstruktsiooni kirjeldus. 

Lisadokumendid palume saata e-postiga aadressil: info@puitmajaliit.ee tuues seejuures ära esitatud objekti aadressi.

Ehitist tutvustava materjali maht ja esitusviis ei ole piiratud. Juhul, kui ehitise tellija soovib enda andmed ja aadressi jätta avaldamata, palume ka see märkida ankeedile.

Ankeedi ehitise konkursile esitamiseks leiab SIIT!

Ettepanekute esitamise viimane päev on 18.10.10. 

Juhul, kui pole võimalik ettepanekut esitada elektrooniliselt, võib ettepanekud saata või tuua aadressil: Eesti Puitmajaliit, Riia 181A, 51014 Tartu.


Lisainfo:
Elari Kivisoo
Eesti Puitmajaliit
Mob. 5343 4014
skype: elarikivisoo

Otsid kodu?