Foreco Homes and Houses AS liitus Eesti Puitmajaliiduga
16. august 2010

Augustis suurenes Eesti Puitmajaliidu liikmeskond 27 ettevõtteni, mil liiduga liitus puitkarkassist moodul- ja elementmajade tootja Foreco Homes and Houses AS.
Foreco Homes and Houses AS  pakub kõrgeimat elukeskkonna standardit. Puitmaja eelis on ökoloogiline mõtteviis ja kiire püstitus. Ettevõte ehitab tüüpprojektide ja kliendi erisoovide baasil. Lai tootevalik tagab sobivaima lahenduse nii erakliendile kui kinnisvaraarendajale:
  • Puitkarkassiga moodulitest kokkupandavate elumajade ja hoonete tootmine ning montaaž.
  • Paneelide tootmine: välisseinad (voodriga ja ilma), vahelaed, siseseinad, katused.
  • Puitfermide tootmine.
  • Üksikelamute ja arenduspiirkondade terviklik arhitektuurne projekteerimin
Foreco Homes and Houses AS juhatuse esimehe, Tõnu Järve sõnutsi on selge, et koostegemistes peitub jõud ja tugevus. Lisaks sellele on tema sõnul liidul selged põhimõtted ja nad väärtustavad ühte peamist asja, inimeste elukeskkonda. Seega oli liitumisotsust langetada kerge.

Ettevõte on asutatud 2009. a sügisel ning ettevõtte juhtkond planeerib lähiaastateks kiiret kasvu. Tootmises on peamine rõhk asetatud innovaatilistele lahendustele, kvaliteedile ja täpsusele.

Eesti Puitmajaliidust

Eesti Puitmajaliitu kuulub käesoleva hetke seisuga 27 ettevõtet - liidu liikmeskond on kasvanud alates 1999. aastast, mil see 17 ettevõtte poolt asutati, läbi aegade suurimaks.

Puitmajaliidu liikmete toodang on väga erinev - toodetakse ruumelement maju, elementmaju, palkmaju nii kantpalgist kui ümarpalgist. Palkmajade tootjad jagunevad veel käsitööna tootjateks ja masinatega tootjateks. Puitmajaliidu liikmed omavad pikaajalisi kogemusi toodangu valmistamisel ja toodang on konkurentsivõimeline maailma turul.


Ühinenuna loodavad puitmajade tootjad olla turgudel konkurentsivõimelisemad, ühiselt lahendada töötajate koolitusega seonduvad probleemid, arendada kutseõppe valdkonda, ühiselt kujundada Eesti puitmajatootjate mainet. Liikmete jaoks on tähtis ka ühine infovahetus ja kogemuste jagamine.
Eesti Puitmajaliidu peamine eesmärk on oma liikmete konkurentsivõime ja ekspordisuutlikkuse tõstmine läbi erinevate toetavate ühistegevuste. 

Kui 2008. a majandusnäitajate põhjal oli sektori kogu müügitulu ca 3,3 mlrd krooni ning töötajate arv ca 3500, siis Eesti Puitmajaliidu liikmete müügitulu oli ca 1,4 mlrd krooni ning töötajate arv ca 1400. Seega moodustas Eesti Puitmajaliidu liikmete müügitulu ca 43% ja töötajate arv ca 40% kogu sektori vastavatest näitajatest. Kui arvestada, et puitmajatootjaid on Eestis tervikuna kokku ca 200, siis võib öelda, et ühistegevusteks on liitunud nendest suuremad ja mõjukamad ettevõtted. 

Eesti Puitmajaliiduga liitumine

Eesti Puitmajaliidu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes tegeleb puitmajade tootmise, projekteerimisega või ehitamisega ning kes kohustub täitma Liidu põhikirja ning tasuma Liidu üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumis- ja liikmemaksu.

Liidu liikmeks võivad olla: 
1. Eestis registreeritud juriidilised isikud, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on puitmajade tootmine, projekteerimine või ehitamine. 
2. ehituskoolid ja muud puitmajade tootjatele või ehitajatele kaadrit ettevalmistavad õppeasutused 
3. muud puitmajade tootmise, projekteerimise või ehitamisega vahetult seotud isikud. 
4. juhatuse otsusel muud juriidilised isikud, kes kohustuvad täitma Liidu põhikirja.

Täpsem info Eesti Puitmajaliiduga liitumise kohta on saadaval aadressil: http://www.puitmajaliit.ee/liidust/liikmeks-astumine 

Otsid kodu?