Eesti puitmajatootjad tugevdavad positsiooni välisturgudel
19. jaanuar 2011

Mitmetele Eesti Puitmajaliidus tegutsevatele puitmajatootjatele oli möödunud aasta edukas kohandumise aasta, mil kasvas käive või suurenes ekspordi osakaal. 2011. aastal plaanivad puitmajatootjad jätkuvalt tugevdada Eesti positsiooni eksportturgudel.

Puitkarkassmaju ja elementmaju tootva Nordic Houses OÜ juht ning Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees Argo Saul iseloomustas möödunud aastat majatootjatele ümberkohandumise tähe all, nimetades 2009. aastat püsimajäämise aastaks ning 2011. aastat optimistikult kosumise aastaks.

Sauli sõnul kasvas Nordic Houses OÜ kahe tootmisüksuse konsolideeritud mullune käive aasta varasemaga võrreldes 20%, ulatudes ligikaudu 85 miljoni kroonini. 2010. aastal tootis ettevõte 91% maju Norrasse, 6% Rootsi ning vastavalt 1% Prantsusmaale, Soome ja Eestisse.

Masintoodetud palkmaju ja puitkarkassmaju tootva Mountain Loghome OÜ juhatuse esimehe Andres Minni sõnul kasvas ettevõtte mullune ekspordikäive aastaga ligi 25%, mis moodustas üle 30 miljoni krooni. Peamiselt Norra, Jaapani ja Saksamaa turule maju tootva ettevõtte uue sihtriigina lisandus 2010. aastal viie miljoni kroonise ekspordikäibega Tšehhi.

Ka käsitöö palkmajade tootjaid iseloomustas möödunud aastal kohandumine. Hobbiton OÜ ekspordi osatähtsus kogukäibest suurenes mullu aastases võrdluses 14%. Ettevõtte käive kasvas 2009. aasta 16,5 miljonilt kroonilt mullu 35,3 miljoni kroonini.  Samas moodustas ettevõtte käive aastatel 2007-2008 ligi 60 miljonit krooni.

Hobbiton OÜ juhatuse liikme Andrus Prangli sõnul põhjustas jahenenud majanduskliimas tugeva languse liiga suur äririsk ehk põhiliselt vaid Norra turul tegutsemine ja sealne müük läbi ühe partneri. „Tänu masule oleme leidmas ja leidnud uusi turge nagu näiteks Rootsi ja Prantsusmaa ning leiutamas ka uusi tooteid neil turgudel müümiseks,“ märkis Prangli.

Masintoodetud palkmajade tootja AS Ritsu müügiinseneri Mari Loormani sõnul jäi nende ettevõttes ekspordikäive mullu aastatagusega võrreldes küll samaks, ent tunduvalt suurenes ekspordi osakaal.
Eksport kasvas 2009. aasta 64 protsendilt 2010. aasta lõpuks 78 protsendini.

Ritsu suurimateks eksportturgudeks olid 2010. aastal Saksamaa, Suurbritannia, Rootsi ning Soome, milles ootab ettevõtte jätkuvalt kasvavat edu ka järgmistel aastatel. Uute sihtturgudena on plaanis vallutada Austria, Šveits ja Norra.  Möödunud aasta eksootilisemaks sihiks Ritsu palkmajadele olid Kaspia mere äärsed alad.

2011 toob müügikasvu

2011. aastaks prognoosib Nordic Houses OÜ juht Argo Saul ettevõttele 30-40%-list müügikasvu ning peab eesmärgiks laiendada ka müügigeograafiat.  „Muidugi oleks tore kui saaksime lähiaastatel rohkem tööd ka Eestis,“ lisab Saul. 

Sauli üldhinnangul on puitmajatootjate sektori väljavaated positiivsed ja ta eeldab ekspordimahtude kasvu nii käesolevaks kui ka järgnevateks aastateks.

Mountain Loghome OÜ juhatuse esimehe Andres Minni Sõnul lähtus ettevõte 2011. aasta eelarve koostamisel 20%-lisest käibekasvust, mille aluseks on Norra turumahtudel püsimine ning 2010. aasta töö tulemusel jõuline vastupidamine Jaapani turul.  Samuti loodab ettevõte Kesk-Euroopas nõudluse paranemist ning Ukraina turul läbi löömist.

Hobbiton OÜ juhatuse liikme Andrus Prangli hinnangul kogub välisturgude taastumine juba silmnähtavalt hoogu ning prognoosib, et 2012. aastaks ületab ettevõtte käive isegi varasemate, buumiaastate taseme. 

Suurt optimismi ei jaga aga puitkarkass-, element- ja moodulmaju tootva RPM Grupi juhatuse esimees Enno Kuldkepp, kelle sõnul pole maailmas tervikuna veel suure majanduskriisi mõjud möödunud. „Lähiaastateks ennustame tagasihoidlike tootmismahtude jätkumist,“ sõnab Kuldkepp.

Ekspordi osakaal RPM Grupp AS-i käibest moodustas mullu 94%, 2011. aastal jääb see Kuldkepi hinnangul ettevõttes suures plaanis samale tasemele. Küll aga ennustab RPM Grupp käesolevaks aastaks toodangumahu suurenemist 10% ulatuses.

2010. aastal leidis RPM Grupp uue sihtturuna Lõuna-Korea, kus loodetakse ka käesoleval aastal sealsete klientide kaudu mahtude suurenemist. Lisaks ennustab RPM Grupp sel aastal Jaapani, Saksamaa ja Inglismaa turgude elavnemist.

Autor:  Triin Ahonen
Eesti puitmajaklastri arendustöötaja

Eesti Puitmajaliidu andmetel on Eesti müügitulu absoluutnumbrite alusel Euroopa Liidu neljas puitmajade eksportöör. Eesti Puitmajaliidu liikmete müügitulu ja töötajate arv moodustab ligikaudu 40% kogu kohaliku sektori vastavatest näitajatest. Sealhulgas ulatub puitmajade ekspordi reaalne osakaal ligi 85 protsendini sektori müügitulust.

Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 20. mail 1999.a. Käesoleval hetkel kuulub kokku liitu 30 ettevõtet. Eesti Puitmajaliit on katuseorganisatsiooniks ja eestvedajaks 2010. aasta suvel tööd alustanud Eesti puitmajaklastrile, mille põhitegevuseks on Eesti puitmajatootjate rahvusvahelise konkurentsi parandamine, lisandväärtuse pakkumine ning ekspordikäibe suurendamine.

Eesti puitmajaklastrit toetab Euroopa Regionaalarengu Fond

Otsid kodu?