Eesti Puitmajaliit korraldab kutseeksamid palkmaja ehitaja kutsete taotlemiseks
16. veebruar 2011

Eesti Puitmajaliit kuulutab välja avalduste vastuvõtmise palkmaja ehitaja I, palkmaja ehitaja II ja palkmaja ehitaja III kutsekvalifikatsioonide taotlemiseks. 

Kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks on vajalik esitada kutsekomisjonile alljärgnevad dokumendid:

1.       Avaldus või tööandja avaldus
2.       CV (vormikohane) – (v.a palkmaja ehitaja I kutse taotlemisel)
3.       Haridust tõendava dokumendi koopia
4.       Isikut tõendava dokumendi koopia
5.       Eelnevat kutsekvalifikatsiooni omamist või kutsealast täiendkoolitust tõendava dokumendi koopia
6.       Maksekorralduse koopia kutseeksami maksumuse ülekandmise kohta
7.       Tööandja taotluse korral ka vormikohane tööandja taotlus

Vormikohaste avalduste ja tõendite aluseid saab alla laadida aadressilt http://puitmajaliit.ee/kutseandmine/kutseeksamid

Dokumendid saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressile elari@puitmajaliit.ee või postiga Eesti Puitmajaliidu kutsekomisjonile aadressil: Riia 181A, 51014 Tartu.

Dokumentide vastuvõtmise (postitempli) viimaseks kuupäevaks on 30. aprill 2011..a.

Kutseeksam leiab aset Valgamaa Kutseõppekeskuses 27.  mail 2011.a.

 Kutseksam koosneb kahest osast:
1)teooriatöö:
2)proovitöö

Kutsekomisjoni otsusega kasutatakse kas ühte eksamitöö osa või mõlema kombinatsiooni.

Kutsekvalifikatsioon võidakse omistada ka dokumentide alusel, kui neist selgub, et taotleja omab vähemalt üheaastast palkmajaehitaja praktikat, on läbinud koolitusasutuses või tööandja juures palkmajaehitaja koolituse ja tööandja on esitanud kutsekomisjonile vastava taotluse.

Kutsekvalifikatsiooni omistamine on tasuline. Kutseeksam maksab  247,98 EUR (3880 EEK) ja kutsekvalifikatsiooni omistamine dokumentide alusel maksab 127,82 EUR (2000 EEK). Hindadele lisandub käibemaks.

Kutsekvalifikatsiooni omistamise tasu tuleb üle kanda Eesti Puitmajaliidu arveldusarvele 221012350132 (Swedbank). Kui soovitakse arvet, siis tuleb sellest teatada kutsekomisjoni e-posti teel.

Täiendav informatsioon kutsekomisjonilt: 
e-post: info@puitmajaliit.ee 
mob. 53434014.

Otsid kodu?