Eesti Puitmajaliit ja Eesti puitmajaklaster annavad välja preemia parimatele kõrgkooli lõputöödele
17. november 2014

Eesti Puitmajaliit (EPML) ja Eesti puitmajaklaster kuulutavad välja tehasemaja valdkonna parima lõputöö konkursi. 

Edendadamaks tehasemaja tootmist toetavat teadus- ja arendustegevust ja motiveerimaks üliõpilasi tegema sektori arengut toetavaid teadustöid antakse välja kolm preemiat väärtusega 700, 400 ja 200 eurot.

Preemiale võivad kandideerida Eesti kõikide kõrgkoolide tudengid, kelle bakalaureuse-, magistri- või rakenduskõrghariduseõppe lõputöö käsitleb kas tehasemaja tootmise,           arendamise, turundamise vm seonduva valdkonna aktuaalse probleemi lahendust; või kelle töö annab olulist lisandväärtust Eesti puitmajasektorile.

Komisjon, kuhu kuuluvad EPMLi juhatuse poolt määratud isikud, hindab preemiate jagamisel eelkõige töö sidusust puitmajaehituse sektoriga,   uurimusvaldkonna uudsust, teema mõjukust ja  rakenduslikkust ning diplomitöö panust puitehituse sektori arengule kaasaaitamisel.

Tööde esitamise tähtaeg on hiljemalt 30.06.2015. Preemiad antakse üle Eesti puitmajasõprade suvekonverentsil.

Täpsem informatsioon ja kandideerimistingimused siin.

See on esimene kord kui tunnustatakse tehasemaja valdkonna arengusse panustavate teadustööde autoreid.

Preemiakonkurss on osa  laiahaardelisest koostööprojektist, millega edendadakse puitmajaklastri ning kõrgkoolide vahelist koostööd. Üliõpilased, kes otsivad ettevõtete hulgast partnerid, võivad ühendust võtta meiliaadressil: info@puitmajaliit.ee või pöörduda otse klastri ettevõtete poole.


Eesti Puitmajaliit ja Eesti puitmajaklaster

Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 20. mail 1999.a. Käesoleval hetkel kuulub liitu 39 ettevõtet.

Eesti puitmajaklastri katusorganisatsiooniks ja eestvedajaks on Eesti Puitmajaliit ning klastrisse kuulub käesoleval ajahetkel kokku 34 partnerit, kellest 23 on puitmajatootmisega tegelevad ettevõtjad. Konsortsiumisse kuuluvad veel sektori arengusse panustavad erialaliidud, teadus- ja haridusasutused ning tugiorganisatsioonid.

 Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster loodi eesmärgiga parandada klastris osalevate ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet, suurendada lisandväärtust ning ekspordikäivet. Eesmärkide saavutamise vahendiks on rahvusvaheline koostöö ettevõtete, teadus-, arendus- ja haridusasutuste vahel ühisturunduse, tootearenduse ning kompetentside arendamise valdkonnas.

Eesti puitmajaklastrit toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Lisainformatsioon:

Lauri Kivil

Eesti Puitmajaklaster

tegevjuht

mob: +372 5860 9970

e-post: lauri@puitmajaliit.ee

www.puitmajaliit.ee

www.woodhouse.ee

Otsid kodu?