Eesti Puitmajaliidul täitus 12. tegutsemisaasta
23. mai 2011

Eesti edumeelseid puitmajatootjaid ühendaval Eesti Puitmajaliit MTÜ-l täitus möödunud reedel, 20. mail 12. tegutsemisaasta.

Eesti Puitmajaliidu juhatuse liikme ja puitmajaklastri juhi, Elari Kivisoo, sõnul on Eesti Puitmajaliidu olulisemateks tegevussuundadeks tänasel päeval ühisturundusega seotud tegevused – sihtturgude lõikes messide ühine külastamine ja neil osalemine ning turundus interneti vahendusel.

Olulisematest liidu arengutest rääkides valmis 2009. aastal uus Eesti Puitmajaliidu kodulehekülg (puitmajaliit.ee), mille puhul on seatud eesmärgiks veebilehe arendamine mõõdukalt professionaalse sisuga hästitoimivaks ühisturunduse instrumendiks. Käesolevaks hetkeks on kodulehekülg 13-keelne ning arendustegevused selle nähtavuse parandamiseks on pidevalt toimumas.

Lisaks korraldab liit liikmetele jätkuvalt vajalikke koolitusi ja seminare ning muuhulgas on liidus välja töötatud ühised lepingu üldtingimused, reklamatsioonide lahendamise kord, lähetusaruande vorm ning standardid palkehitistele. Mainekujunduslikel eesmärkidel antakse annuaalselt välja Eesti Puitmajalehte ning korraldatakse konkurssi aasta tehasemaja valimiseks.

Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 20. mail 1999.a.  Liidu peamiseks eesmärgiks on oma liikmete konkurentsivõime ja ekspordisuutlikkuse tõstmine läbi erinevate toetavate ühistegevuste. Käesoleval hetkel kuulub liitu 30 ettevõtet – element- ja ruumelementmajade, käsitöö ja masinpalkmajade ning aiamajade tootjad.

Eesti Puitmajaliidu andmetel on Eesti müügitulu absoluutnumbrite alusel Euroopa Liidu neljas puitmajade eksportöör. Eesti Puitmajaliidu liikmete müügitulu ja töötajate arv moodustab ligikaudu 50% kogu kohaliku sektori vastavatest näitajatest. Sealhulgas ulatub puitmajade ekspordi reaalne osakaal ligi 85 protsendini sektori müügitulust.

Eesti Puitmajaliit on katuseorganisatsiooniks ja eestvedajaks 2010. aasta suvel tööd alustanud Eesti puitmajaklastrile, mille põhitegevuseks on Eesti puitmajatootjate rahvusvahelise konkurentsi parandamine, lisandväärtuse pakkumine ning ekspordikäibe suurendamine.

2008. aastast on Eesti Puitmajaliit Rahvusvahelise Palkmajaehitajate Assotsiatsiooni (International Logbuilders Association – www.logassociation.com) liige.

Lisainfo:

Elari Kivisoo

Eesti Puitmajaliidu juhatuse liige
Eesti puitmajaklastri juht
Mob: 53434014
E-post: elari@puitmajaliit.ee
www.woodhouse.ee
www.puitmajaliit.ee

Otsid kodu?