Eesti Puitmajaliidu kohtumine Eesti Väliskaubanduse Liiduga
27. mai 2010

25. mail leidis aset Eesti Puitmajaliidu ja Eesti Väliskaubanduse Liidu kohtumine erinevate koostöövõimaluste arutamiseks.

Kohtumisel osalesid Eesti Väliskaubanduse Liidu juhatuse liige Allan Arias ning Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees Indrek Kuldkepp ning tegevjuht Elari Kivisoo.

Kohtumisel arutleti erinevate koostöövõimaluste üle ning leiti üheskoos, et teemasid, kus on olemas potentsiaal ühistegevusteks, leidub mitmeid.

Lepiti kokku tihedamas infovahetuses kahe liidu vahel. Ühtlasi lepiti kokku tulevikus ühiste turukülastuste organiseerimises puitmajatootjaid huvitavatel teemadel ning huvipakkuvatele sihtturgudele - EVL-il on sellelaadsete visiitide korraldamise pikaajaline kogemus ja vajalikud kontaktid sihtriikides kohapeal. EVL koostab lühikese ülevaate enda poolt pakutavatest teenustest, mis annab EPML ettevõtetele kompaktse ülevaate EVL-i poolt pakutavatest võimalustest ja ettevõtetele suunatud teenustest.

Veel lepiti kokku ühisüritusena välisturu päeva korraldamises käesoleva aasta augustis, kus Eesti puitmajatootjatele tutvustatakse erinevaid võimalusi välisturgudele siirdumisel ning selleks saadaolevaid toetusvahendeid ja -võimalusi.

Eesti Puitmajaliidu hinnangul oli tegemist tulemusliku ja vajaliku algatusega tihedamaks koostööks tulevikus pakkumaks puitmajatootjatele paremaid tugiteenused välisturgudele siirdumisel.

Elari Kivisoo, Eesti Puitmajaliit.

Otsid kodu?