E-veoseleht vabastab aastas 350 000 paberdokumendi täitmisest
29. detsember 2011

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) ja Elioni koostöös on käivitunud elektroonilise veoselehe infosüsteem, mis võimaldab ettevõtetel kasutada paberdokumentide asemel e-veoselehti.

Eestis täidetakse aastas umbes 350 000 paberkandjal veoselehte kolmes eksemplaris – puidu saatjale, vedajale ning saajale. Lisaks tuleb paberkandjal olevad andmed kolmes erinevas kohas käsitsi erinevatesse infosüsteemidesse sisestada. E-veoselehe süsteem võimaldab tulevikus vältida taolist paberite mitmekordset täitmist, mistõttu muutub koostöö kiiremaks ja väheneb võimalike sisestusvigade arv.

„E-veoselehe kasutuselevõtt tagab parema ülevaate puidu liikumise kohta nii metsaomaniku, transpordifirma kui ostja jaoks,“ selgitas samuti e-veoselehti kasutava Stora Enso Eesti AS metsatöö- ja logistikajuht Mait Marran. „Paraneb info liikumise kiirus metsaveol ja väheneb vigade tekke risk andmesisestusel.“

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevdirektor Ott Otsmann ütles, et paberivaba logistika mõjub kogu metsandussektorile positiivselt, sest tulevikus on võimalik kõigil osapooltel säästa otseselt nii aega kui hoida kokku kulusid. „Enamus metsavedude korraldajatest on e-veoselehe süsteemiga juba liitunud ning tegeletakse selle juurutamisega ja kasutuselevõtmisega,“ ütles Otsmann ja kutsus süsteemiga täiendavalt liituma metsaomanikke, vedajaid ja puidutööstusettevõtteid.

Elioni IT-teenuste arendusjuhi Märt Ridala sõnul on e-veoseleht terviklik IKT-teenus, mis koondab süsteemi arenduse, halduse ja klienditoe teenused. "E-veoselehe algatajana on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit  näide suurepärasest hästi toimivast erialaliidust, kes on loonud aluse selleks, et asjaajamine oleks tõhusam ja lihtsam ning rõhk oleks põhitegevusel, mitte paberimajandusel,“ ütles Ridala. “Prognoosime, et e-veoselehtede osakaal küünib juba tuleva aasta I kvartalis 30%-ni  kogu veoselehtede üldarvust,” lisas Elioni IT-teenuste arendusjuht. 

 E-veoselehe süsteemiga on liitunud ka kõik metsandussektori tööga seotud riigiasutused – nii Keskkonnainspektsioon, Maksu- ja Tolliamet kui ka Politsei- ja Piirivalveamet, kelle ülesandeks on metsamaterjali ostu-müügiga seotud tehingute jälgimine.

E-veoselehe projektiga alustati EMPL-i eestvedamisel 2008. aasta sügisel. Projekti kogumaksumus ulatus 224 000 euroni (3,5 mln krooni). 170 000 euro ulatuses rahastati seda Euroopa Regionaalarengu Fondist Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse (RIA) kaudu, ülejäänud oli ettevõtete ja RMK omafinantseering. Süsteemi arendab ja haldab Elion.

Lisainfo:

Ott Otsmann, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevdirektor, mob 50 32 552, e-post ott.otsmann@empl.ee

Ago Arro, Elion Ettevõtted AS e-veoselehe teenuse juht, mob 53 01 46 19, e-post ago.arro@elion.ee

Otsid kodu?