Ehituskeskuse koolitus "Ehituskonstruktsioonid ja energiatõhus hoone"
19. oktoober 2010

Ehituskeskus korraldab neljapäeval, 28.oktoobril kell 10-16.30 

Ehituskeskuses

(

Rävala pst 8, Tallinn

) koolituse "Ehituskonstruktsioonid ja energiatõhus hoone"

Koolituse kava:

10.00-11.30 Puitkonstruktsioonidest ehitamine
- Puitmaterjalide uued kasutusvõimalused
- Ehitusvead puitkonstruktsioonide ehitamisel
- Kinnitusvahendite ja materjalivaliku vead
- Puitkonstruktsioonide niiskuskahjustused
- Puitkonstruktsioonide renoveerimine
Märt Riistop, Eesti Metsatööstuse Liit / Puuinfo

11.30-11.45 Hoone tarindite valikuvõimalused 
Kea Siidirätsep, ET Infokeskuse AS / Ehituskeskus

11.45-12.00 Kohvipaus

12.00-12.45 Ehitusmaterjalide-toodete vastavushindamine ja sertifitseerimine
Toomas Laur, Tallinna Tehnikaülikool

12.45-14.15 Energiatõhusa hoone tarindite põhinõuded (soojusjuhtivus, õhupidavus jne), energiatõhususe tagamine
Targo Kalamees, Tallinna Tehnikaülikool

14.15-15.00     Lõuna

14.15-16.30 Energiasäästu arvutuste põhieesmärgid, algandmete valik, arvutusprotsess ja arvutustulemuste hindamine
Targo Kalamees, Tallinna Tehnikaülikool

16.30 Seminari lõpetamine, tunnistused

Koolituse osalejatele väljastatakse tunnistused Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe arvestuspunktidega.

Osavõtutasu 1100 kr (üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 500 kr).
Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale, kohvipausi ja lõunat.

Lisainfo ja registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4

Lisainfo:
Ehituskeskus
tel 6604555

Otsid kodu?