Ekspordiseminar – ülevaade Eesti ettevõtjate ekspordiprobleemidest 12. oktoobril
08. oktoober 2010

12. oktoobril korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Eesti Konjunktuurinstituudi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Välisministeeriumi ning Riigikantseleiga Eesti Teaduste Akadeemia konverentsisaalis ekspordiseminari, mis annab ülevaate Eesti ettevõtjate ekspordiprobleemidest.

Ekspordi arendamine on üks Eesti majanduskriisist väljumise ja konkurentsivõime tõstmise võtmeküsimusi. Riigi, erialaliitude ja erinevate ekspordiga seotud institutsioonide väga oluline ülesanne on ettevõtjaid siin igati aidata. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda viis suve jooksul läbi ekspordiprobleemide uuringu. Uuringu käigus küsitleti enam kui 400 juba  eksportivat ettevõtjat. Seminaril annavad Kaubandus-Tööstuskoja ja Konjunktuuriinstituudi spetsialistid ülevaate uuringu tulemustest. Räägitakse järgnevatel teemadel: Eesti eksportööride ekspordikogemus; ettevõtjate konkurentsivõime eksporditurgudel; ettevõtjate tulevikuplaanid eksporditegevuse arendamisel; ekspordi arengut takistavad probleemid; riigi poolsed võimalused eksportijate abistamisel.

Päevakava:

10.00 Hommikukohv
10.15 Avasõnad
10.30–11.00 Ülevaade majanduskonjunktuurist - Leev Kuum, Eesti Konjunktuuriinstituut
11.00–12.00 Koondülevaade ekspordiprobleemide uuringu tulemustest - Siim Raie, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Marje Josing, Eesti Konjunktuuriinstituut
12.00–12.30 Kohvipaus
12.30–13.30 Ülevaade ekspordiprobleemide uuringu tulemustest – sektorite ülevaated - Marje Josing ja Tanel Rebane, Eesti Konjunktuuriinstituut
13.30–14.30 Ekspertide paneel
14.30–15.30 Kokkuvõte

Lisainfo ja registreerumine:
Haili Kapsi • Tel: 604 0078 • E-post: haili@koda.ee

Allikas: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Otsid kodu?