Käivitub Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekt
03. juuni 2010

Esmaspäeval,  31. mail  otsustas EAS klastrite arendamise programmi raames toetada Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekti.

Projekti eesmärk on klastris osalevate ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime parandamine ja rahvusvahelise koostöö arendamine ettevõtete ja teadus-haridusasutuste vahel.

Projekti tegevused:

1. Eesti puitmajaklastri kodulehe loomine ja haldus. 
2. Õppereiside korraldamine - 1 õppereis poolaastas.
3. Eesti puitmajade vahelehe väljaandmine riikliku levikuga päevalehe juures - 1 kord aastas.
4. Kvaliteedi miinimumnõuete uuringu läbiviimine käsitöö ja masinpalkmajade tootmiseks ja ehituseks.
5. Majade õhutihedus-termoviisoruuringute läbiviimine.
6. Kompleksse elamu elutsükli uuringu läbiviimine.
7. Rahvusvaheliste palkmaja ehitustehnikate alase ja palkmajade soojapidavuse teemalise seminaride korraldamine.
8. Kompetentside arendamise alaste ürituste korraldamine - 1 kord kvartalis. 
9. Klastri strateegia kvartaalsete töötubade korraldamine - 1 kord kvartalis.

Projekti juhtpartneriks on MTÜ Eesti Puitmajaliit. Projektis osaleb kokku 20 partnerit. Need on EstNor OÜ,  GG-Group OÜ, Hobbiton Home OÜ, Kodu Talu OÜ, Mountain Loghome OÜ, Nordic houses OÜ, Palktare OÜ, Rakvere Metsamajand AS,  Ritsu AS, RPM Grupp AS, Tender Ehitus OÜ, Vipson Projekt OÜ, Eesti Maaülikool, Eesti Metsatööstuse Liit MTÜ, Eesti Arhitektide Liit MTÜ, Tartu Teaduspark SA, Vanaajamaja MTÜ,  Woodware  Systems OÜ ja Norwegian  School of Log Building.

Projekti kestvuseks on 36 kuud: 01.07.2010-30.06.2013

Projekti kogumaksumus on 5,39 milj. krooni, millest EASi toetus on 3,78 milj. krooni.

Klastriprogrammi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Lisainfo: Elari Kivisoo, e-post: elari@puitmajaliit.ee, mob. 5343 4014.

 

 

 

Otsid kodu?