Statistikaameti andmetel kasvas puitmajade eksport 2015. aastal 28,2%
21. aprill 2016

Endiselt on suurim Eesti puitmajade eksportturg Norra Kuningriik, millele järgnevad Rootsi, Saksamaa ja Suurbritannia.
Puitmajade eksport Norra Kuningriiki on alates 2011. aastast kahekordistunud, jõudes tänaseks 95 miljoni eurose ekspordituluni aastas. Suurima kasvu on teinud Rootsi turg, kuhu Eesti puitmajade eksport 2015. aastal kasvas 36 miljonit eurot, mis tõstab Rootsi 50,7 miljoni eurose ekspordimahuga Norra järel sektori teiseks sihtturuks. Rootsiga kohad vahetanud ning mahtude poolest kolmanda sihtturu Saksamaa osakaal kogu puitmajade ekspordist möödunud aastal oli 17,8%, kogumahuga 48 miljonit eurot aastas.

2015. aasta olulisemate sihtturgudena tõusevad esile veel Suurbritannia ekspordimahuga 20,8 miljonit eurot aastas, Prantsusmaa 16,2 miljonit eurot, Soome 14,1 miljonit eurot ning Holland 7,7 miljonit eurot aastas.

Sektori muud sihtturud on 2015. aastal püsinud stabiilsed või kerges kasvutrendis. Eksport on vähenenud Venemaa ja Taani suunal.

80% Eesti puitmajasektori ekspordist suunatakse Norra, Rootsi, Saksamaa ja Inglismaa turgudele. Sektori peamine sihtturg on endiselt Norra kuningriik ekspordimahuga 94,9 miljonit eurot aastas, millele järgneb 50,7 miljoniga eurose ekspordimahuga Rootsi.

Statistikaameti andmetel eksporditi Eesti puitmaju 2015. aastal kokku 52 erinevasse sihtriiki koguväärtuses 278 miljonit eurot aastas.

 

Otsid kodu?