Kursus „Visuaalne tugevussorteerimine – okaspuupuit“ 01.-05.08.2011
11. juuli 2011

BM TRADA korraldab 01.-05.08.2011 Lätis viiepäevalise praktilise kursuse standardi DS/INSTA 142:2009 järgi kõigile, kes on seotud okaspuu konstruktsioonpuidu valiku ja tarnimisega.

Kursus lõppeb BM TRADA Certification`i poolse praktilise eksamiga, kus eksami eduka läbimise korral väljastatakse osalejale vastavasisuline tunnistus (Certificate of Proficiency), mis lubab teostada visuaalset puidu tugevussorteerimist (klassidesse C16; C18; C24 ja C30).

Kursuse sisu:

Esmaspäev 01.08.2011 (08:00-17:00)
Sissejuhatus
Tugevust mõjutavad tegevusedOkste formatsioon ja läbilõige
Okste mõõtmine
Niiskusesisaldus
Täiendavad reeglid materjali mõõdu, saagimise, hööveldamise ja järkamise osas
Markeerimine
Tugevusklassid
Puuliikide identifitseerimine
02.-03.08.2011 (08:00-17:00) Praktiline koolitus + teoreetiline osa

04.08.2011 (08:00-17:00) Proovieksam (enamus ajast kulub puitmaterjali praktilisele hindamisele)
05.08.2011 (08:00-16:00) Lõpp revisjon ja instruktaaž eksamiks Ametlik sertifitseerimise eksam

Kursuse juhendaja: Philip O`Leary (BM TRADA)

Kursus viiakse läbi inglise keeles (tõlge vene keelde)

Toimumispaik: Jelgava, Läti

Kursuse maksumus: 1300 Eur + KM 20% osaleja kohta

Kursusel osalemiseks palub BM TRADA täita sooviavalduse ja see firmale tagasi saata.

Sooviavaldus SIIN

Lisainformatsioon:

BM TRADA Eesti OÜ
e-mail: info@bmtrada.ee
Tel. nr. +372 6139888
Faks: +372 6139889

www.bmtrada.ee

Otsid kodu?