27. oktoobril toimus RMK ja Eesti Puitmajaliidu koostöös metsapäev
02. november 2010

27. oktoobril toimunud metsapäeval arutati Eesti Puitmajaliitu kuuluvate ettevõtete vajadusi ning RMK võimalusi ehituspalgi kvaliteedi, pikkuste ja muude iseärasuste osas.

RMK-d esindasid kohtumisel puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi ja RMK Kagu regiooni juht Raivo Võlli. Samuti osales kohtumisel veel kümmekond RMK töötajat. Eesti Puitmajaliidu ettevõtjaid esindas ning vajadustele juhtis tähelepanu Ragner Lõbu (OÜ Saulerman).

Olulisemad aruteluteemad olid järgmised:

1. Harvesteri jäljed palgil. 

Üritus leidis aset poolioleval raielangil, kus töötas RMK lepingulise partneri kaks harvesteri. Kohapeal korraldati kolm katset erineva harvesteri haaratsi survega, mille tulemusena selgus, et tõepoolest on võimalik langetada metsa viisil, et viia miinimumini harvesterjälgede sügavus palkidel - see on aga palkmajatootjate jaoks väga oluline. Väikesed jäljed on kahjuks paratamatud, sest haaratsi liialt nõrga surve korral ei suuda masin täpset mõõtu lõigata ning palk ei püsi korralikult seadmes.

Kõne all oli ka Rootsi päritolu plastikrullide kasutamise kogemus, kuid nende hinna, kiire kulumise ja segametsas raskendatud kasutamise tõttu neid hetkel kasutusel ei ole. Kui käesolevat teate lugejate seas on kedagi, kel on nende plastikrullide kasutamisel teistsuguseid kogemusi, palume sellest kindlasti Eesti Puitmajaliidule teada anda.

Ulvar Kaubi sõnutsi on harvesterijäljed palkidel probleemiks lisaks palkmajatootjatele ka postide ja peenpalgi tootjatel. Küll on aga mootorsaagide kasutamine riigimetsas kaduv nähtus - seemnepuid lankidele ei jäeta ning tootmise efektiivsus on suurem.

Suurema nõudluse korral täiesti harvesterijälgedeta palkide järgi on aga RMK valmis ka mootorsaagidega brigaadid taas tööle rakendama.

2. Pika palgi lõikus.  

RMK nõustus väitega, et kõik langid ei sobi pika majapalgi lõikamiseks. RMK Kagu regiooni juht oli nõus andma lankide nimekirja, millest palkmajatootjad saavad sobivamad ehk sirgemad langid välja valida. Samuti ollakse valmis tegema koostööd pikkade palkide raieeelse ettemärkimise osas. See aitaks ära hoida kõverate pikkade palkide lõikuse, sest mõnikord ka öösel töötaval harvesterijuhil on raske palgi sirgust jälgida. 


Ragner Lõbu sõnutsi oli kokkuvõttes tegemist igati konstruktiivses ja meeldivas õhkkonnas aset leidnud kohtumisega, mis on positiivseks näiteks headest koostöövõimalustest RMK-ga.


Elari Kivisoo

Otsid kodu?