2018. aasta teadustöö konkursi tulemused

I preemia:  Kaarel Sepp (TTÜ), “Heliisolatsiooninõuete täitmine kergkonstruktsioonidest eluhoonetes”, juhendaja Marko Ründva
II preemia:
Maarja Linda Ojarand (TTÜ), “Lisasoojustuselementidega rekonstrueerimise analüüs ja tootearendus”, juhendaja Targo Kalamees
III preemia: Merle Zimmer (EMÜ), “Ehitustehnoloogia ja materjalide valik keskkonna aspekte arvestades Eesti ehitusturul – hetkeolukord ja trendid”, juhendaja Kaarel Sahk

Teised konkursil osalenud teadustööd: