Eesti Puitmajaliit (EPML) ja Eesti puitmajaklaster kuulutavad seitsmendat korda välja puidust tehasemaja valdkonna parima lõputöö konkursi!


Edendamaks tehasemaja tootmist toetavat teadus- ja arendustegevust ja motiveerimaks üliõpilasi tegema sektori arengut toetavaid teadustöid, antakse välja kolm preemiat väärtusega 1000, 500 ja 250 eurot. Preemiafondist 250 eurot jaguneb parima lõputöö juhendaja(te) vahel.

Preemiale võivad kandideerida Eesti kõikide kõrgkoolide tudengid, kelle bakalaureuse-, magistri- või rakenduskõrghariduseõppe lõputöö käsitleb kas tehasemaja tootmise, arendamise, turundamise vm seonduva valdkonna aktuaalse probleemi lahendust; või kelle töö annab olulist lisandväärtust Eesti puitmajasektorile.

Komisjon, kuhu kuuluvad EPMLi juhatuse poolt määratud isikud, hindab preemiate jagamisel eelkõige töö sidusust puitmajaehituse sektoriga,   uurimusvaldkonna uudsust, teema mõjukust ja  rakenduslikkust ning diplomitöö panust puitehituse sektori arengule kaasaaitamisel.

Täpsem informatsioon ja kandideerimistingimused on leitavat siit: Teadustöö konkurss_2021_EPML_statuut

Tööde esitamise tähtaeg on hiljemalt 21.08.2021

Tehasemaja valdkonna arengusse panustavate teadustööde autorite tunnustamist alustati 2015.aastal. Preemiakonkurss on osa  laiapõhjalisest koostööprojektist, millega edendatakse puitmajaklastri ning kõrgkoolide vahelist koostööd.

Lisainformatsioon:

Annika Kibus

Eesti Puitmajaliidu tegevjuht

mob: +372 5564 2745

e-post: annika@puitmajaliit.ee

www.puitmajaliit.ee

www.woodhouse.ee