Handtillverkade loghus

Idag tillverkas handtillverkade loghus av tidigare torkade balkar och i torra produktionsförhållanden. Detta säkrar husens högre kvalitet och tillverkningsprocessernas större effektivitet. Handtillverkade loghus är miljövänliga – restprodukter uppstår minimellt. Vid handtillverkade loghus förvaras också mer trä i väggen på grund av naturlig skalning, som i sin tur möjliggör att väggarna har större tjocklek. Man kan tillverka handtillverkade loghus med väggar både av fyrkantiga och runda balkar.

Handtillverkade loghus möjliggör unika lösningar, eftersom balkarna bearbetas separat som i sin tur garanterar att alla hus är originella och unika.

Send us an inquiry

Företag som tillverkar handtillverkade loghus:
3