Byggnader av trämaterial med korslagda lameller (CLT, MHM)

Tillverkningstekniken för byggmaterial av korslagda trälameller kan delas in i två typer: korslimmade träpaneler (CLT) och korsspikade träpaneler (MHM). 

Korslimmat trä eller KL-trä (CLT – Cross Laminated Timber på engelska) är ett suveränt och flerfunktionellt byggmaterial, perfekt för användning i väggar, bjälklag och yttertakspaneler i kombination med andra byggmaterial. Skikten i KL-trä limmas ihop korsvis av fingerskarvat material vilket resulterar i en hög bärförmåga i två riktningar. Antalet skikt är alltid udda, 3, 5 eller 7. De korslagda skikten ger en s k låsningseffekt som garanterar mycket god formstabilitet vid fuktvariationer och reducerar de negativa effekterna av torkning av trämaterialet betydligt. KL-trä har inga arkitektoniska begränsningar och det används allt oftare vid villor, flerbostadshus och industri- och kontorsbyggnader. 

Korsspikad träpanel eller MHM® (Massiv Holz Mauer på tyska) är ett massivt torrt väggelement i helträ som är helt fritt från lim och kemikalier. Dess fysikaliska och biologiska egenskaper resulterar i konstruktioner med suverän kvalitet. Korsspikade träpaneler framställs av trälameller med spårad yta. Syftet med spåren är att luften i dem höjer konstruktionens värmeisolerings- och ljuddämpningsförmåga samt möjliggör konstruktionen att torka snabbt efter vattenskada. Lamellerna spikas ihop korsvis med aluminiumspikar för att ge konstruktionen särskilt jämn hållfasthet. Materialet framställs uteslutande av tekniskt torkat trä för att skydda träkonstruktionen från träskadedjur. MHM®-konstruktionens jämna och stabila struktur ger rikligt med användningsmöjligheter.


9