Eesti puitmajasektori showroomi loomise projekti tutvustus


Projekti eesmärk on välja töötada showroomi lahendus, mis töötab efektiivse puitmajasektori turunduskanalina nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Projekti tulemusel on perioodil 01.01.2018 – 31.08.2019  valminud SA Eesti Vabaõhumuuseum territooriumile tänapäevase puitmaja näidishoone, milles on toimiv sektori tooteid ja tehnoloogiad tutuvustav innovaatiline showroom orienteeruva pindalaga 60m2, mida külastavad nii kohalikud kui rahvusvahelised potentsiaalsed äripartnerid ja lõppkliendid.

Projekti raames viiakse ellu tegevused, mille tulemusel valmib tänapäevase puitmaja näidishoone showroomi tehniline lahendus, milles sisalduvate materjalide välja töötamine ja valmistamine on käesoleva projekti eesmärk ja sisuline tegevus.

Projekti raames ehitatava näidishoone (orienteeruva suurusega 200m2) tootmist ja püstitamist rahastavad projektis osalevad ettevõtted.

Projekti elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatud "Ettevõtete ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkursi" meetme.

Projekti eelarve: 44 220.- eurot sh. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus 30 954.- eurot.