Eesti Puitmajaliidu liikmeks astumine


Eesti Puitmajaliidu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes tegeleb puitmajade tootmise, projekteerimisega või ehitamisega ning kes kohustub täitma Liidu põhikirja ning tasuma Liidu üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumis- ja liikmemaksu.

Eesti Puitmajaliidu liidu liikmeks võivad olla:
1. Eestis registreeritud juriidilised isikud, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on puitmajade tootmine, projekteerimine või ehitamine.
2. ehituskoolid ja muud puitmajade tootjatele või ehitajatele kaadrit ettevalmistavad õppeasutused
3. muud puitmajade tootmise, projekteerimise või ehitamisega vahetult seotud isikud.
4. juhatuse otsusel muud juriidilised isikud, kes kohustuvad täitma Liidu põhikirja.


Eesti Puitmajaliidu liikmeks astumiseks on vajalik täita allolev avaldus ning saata see digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressil: info@puitmajaliit.ee või postiga aadressil: Eesti Puitmajaliit, Toompuiestee 21, 10137 Tallinn. Seejärel võetakse esitatud avaldus menetlusse Eesti Puitmajaliidu juhatuse poolt, kes vajadusel külastab ka ettevõtet lisainfo saamise eesmärgil ning otsustab organisatsiooni vastuvõtmise.

Liikmeksastumise avaldus 2020

Toetavaks liikmeks astumise avaldus 2020

Application for membership 2020