Vastavalt Eesti Puitmajaliidu põhikirjale on liidu juhatus viie- kuni seitsmeliikmeline ning valitakse kaheks aastaks. Juhatusse kuulub vähemalt üks esindaja nii käsitööna palkmajade, masinpalkmajade kui puitkarkassmajade (sh elementmajade) tootjatest.

Eesti Puitmajaliidu juhatuse koosseis 03.04.2019.a. toimunud üldkoosoleku otsusel:


Siim Leisalu - Timbeco Woodhouse OÜ (juhatuse esimees)
e-post: siim@timbeco.ee

Martin Talts - KMT Prefab OÜ (juhatuse aseesimees)
e-post: martin@kmt.ee 

Renee Mikomägi - EstNor OÜ
e-post: renee@estnor.ee

Ragner Lõbu - Hobbiton OÜ
e-post: ragner@hobbiton.ee

Tarmo Tamm - Peetri Puit OÜ
e-post: tarmo@arcwood.ee


Tegevjuht:
Lauri Kivil
e-post: lauri@puitmajaliit.ee