Puitmajaehitaja kutse andmise kutsekomisjoni koosseis:

  • Andres Madalik, AS Merko Ehitus
  • Andres Veel, Hiiumaa ametikool
  • Kaljo Valler, Palmatin OÜ
  • Ragner Lõbu, Hobbiton OÜ
  • Renee Mikomägi, EstNor OÜ
  • Tarmo Tammekivi, spetsialist

Täiendav informatsioon kutsekomisjonilt: e-post: kutse@puitmajaliit.ee  või telefonil +372 5564 2745