Puitmajaehitaja kutsete taotlemine

 • 19. august 2022 kl 12.30 Hiiumaa Ametikool
 • Kutse taotlemise dokumendid peavad olema kutse andjale esitatud hiljemalt 1 nädal enne kutseeksamit (12. august 2022. a.) -   kutse@puitmajaliit.ee


 • September 2022 (kuupäev täpsustamisel) Pärnu Kutsehariduskeskuses
 • Kutse taotlemise dokumendid peavad olema kutse andjale esitatud hiljemalt 1 nädal enne kutseeksamit) -   kutse@puitmajaliit.ee

  Dokumentide vormid kutse taotlemiseks:

  Avaldus

  Vormikohane CV

  Dokumendid palume edastada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel aadressile: kutse@puitmajaliit.ee 

  Küsimuste korral lisainfo:

  e-post: kutse@puitmajaliit.ee 
  mob. 5564 2745