Palkhoonete renoveerimisest


Viited raamatutele:

Uus, A., Lõbu, R. 2007. „Soovitused käsitööna palkmaja ehituseks“

Söderberg, U., Kjellberg, H. 2005. „Rõhtpalkmajad. Hooldus ja parandamine“

Kaila, P. 1999. „Majatohter I-VI“

Keppo, J. 2001. „Palkmaja ehitamine“

Masso, T. 1991. „Palkmajad“

Veski, A. 1943. „Puitehituse käsiraamat“


Säästva renoveerimise alane teave MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskus  


Artiklid erinevates väljaannetes


Riik korrastab 400 000 eest talumaju Ehitusuudised 7.mai 2018

Arunurm, K. "Vana palkmaja - soojustada või mitte?" TM Kodu & Ehitus