Puitkonstruktsioonil korterelamutele väljastati möödunud aastal kolm korda enam ehituslube


Möödunud aastal Eestis väljastatud ehituslubade arv näitab, et uute elamute ehitus on suundumas taas kasvule.

Kokku on elamute ehituseks 2015. aastal väljastatud 1695 ehitusluba, mis on 244 luba rohkem kui aasta varem. Väljastatud ehitusload võimaldavad ehitada kokku 659 980 ruutmeetrit eluaseme pinda.

Eesti puitmajaklastri juht Lauri Kivil toob sektori jaoks olulisemana välja puidust kortermajade osakaalu kasvu: “Kui 2013. aastal väljastati Eestis 38 kahe või enama korteriga puitkonstruktsioonil hoone ehitusluba, siis 2015. aastal on see number juba 70”. Eelmise aasta ehituslubade alusel valmib puitkonstruktsioonil kortermajades kokku 47 850 ruutmeetrit elupinda, mis on ligi 32 tuhat ruutmeetrit rohkem kui aasta varem, täiendab Kivil.

Endiselt on puit kasutuselt populaarseim ühele leibkonnale mõeldud eramute ehituses. Kokku väljastati eramutele 1390 ehitusluba, millest 718 on puitkonstruktsioonil ning 672 muul konstruktsioonil hoonete ehituseks. Puitkonstruktsioonil eramutes valmib 2015.a. väljastatud ehituslubade alusel 117 009 ruutmeetrit suletud netopinda ning ühe puiteramu keskmine suurus on 163,09 ruutmeetrit.

Kõige rohkem puitelamute ehituslube elanike arvu kohta on väljastatud Ülenurme, Nõva ning Kiili vallas.

Statistikaameti andmetel kasvas puitmajade eksport 2015. aastal 28,2%


Endiselt on suurim Eesti puitmajade eksportturg Norra Kuningriik, millele järgnevad Rootsi, Saksamaa ja Suurbritannia.

Puitmajade eksport Norra Kuningriiki on alates 2011. aastast kahekordistunud, jõudes tänaseks 95 miljoni eurose ekspordituluni aastas. Suurima kasvu on teinud Rootsi turg, kuhu Eesti puitmajade eksport 2015. aastal kasvas 36 miljonit eurot, mis tõstab Rootsi 50,7 miljoni eurose ekspordimahuga Norra järel sektori teiseks sihtturuks. Rootsiga kohad vahetanud ning mahtude poolest kolmanda sihtturu Saksamaa osakaal kogu puitmajade ekspordist möödunud aastal oli 17,8%, kogumahuga 48 miljonit eurot aastas.

2015. aasta olulisemate sihtturgudena tõusevad esile veel Suurbritannia ekspordimahuga 20,8 miljonit eurot aastas, Prantsusmaa 16,2 miljonit eurot, Soome 14,1 miljonit eurot ning Holland 7,7 miljonit eurot aastas.

Sektori muud sihtturud on 2015. aastal püsinud stabiilsed või kerges kasvutrendis. Eksport on vähenenud Venemaa ja Taani suunal.

80% Eesti puitmajasektori ekspordist suunatakse Norra, Rootsi, Saksamaa ja Inglismaa turgudele. Sektori peamine sihtturg on endiselt Norra kuningriik ekspordimahuga 94,9 miljonit eurot aastas, millele järgneb 50,7 miljoniga eurose ekspordimahuga Rootsi.

Statistikaameti andmetel eksporditi Eesti puitmaju 2015. aastal kokku 52 erinevasse sihtriiki koguväärtuses 278 miljonit eurot aastas.

Puidu osakaal püsib elamuehituses endiselt kõrgel

2014. aastal väljastati hoonete ehituseks 2619 ehitusluba, mis on ligi kaks korda vähem kui aasta varem. Väljastatud lubade vähenemine on toimunud kõikide hoonetüüpide võrdluses, väikseima kukkumise on teinud aga puitkonstruktsioonil ehitatud hooned.

Elamute ehituseks väljastati möödunud aastal kokku 1451 ehitusluba, millest 748 on mõeldud puithoonete ning 703 muu kandekonstruktsiooniga hoonete ehituseks. Puitmajades valmib kokku 140 000 ruutmeetrit elupinda, mis moodustab kogu Eesti elamuehituse mahtudest 28,3% ehk peaaegu kolmandiku. Kui üldine Eesti ehitussektor on selges languses, siis protsentuaalselt on puidu osakaal kõikide hoonetüüpide võrdluses tõusnud.

Statistikast selgub, et kõige sagedamini kasutatakse puitmaterjali jätkuvalt ühele leibkonnale mõeldud elumaja ehituses. Kokku väljastati eelmisel aastal puidust üksikelamutele 705 ehitusluba suletud netopinna arvestusega 124 000 ruutmeetrit. Puidust eramud moodustavad kogu eramuehituse mahtudest seega enam kui poole, täpsemalt 53,8 protsenti. Keskmine puiteramu suurus on 171 ruutmeetrit.


Allikas: Ehitusregister

Eesti puitmajade ekspordist ligi 40% suunatakse Norra Kuningriiki

Statistikaameti andmetel on Eesti puitmajade eksport alates 2009. aastast stabiilselt kasvanud, saavutades 2013.a. mahu 202,3 miljonit eurot aastas. Müügitulu alusel on Eesti enim puitmaju ekportiv riik Euroopas, mille ekspordist ligi 40% suunatakse Norra turule.

Eesti puitmaju tarnitakse jätkuvalt kõige enam Norra Kuningriiki, kuhu suunatakse tänasest ekspordist ligi 40%. Võrreldes 2011. aastaga on puitmajade ekport Norra suunal 2013. aastaks kasvanud 29,8% -lt 39,3%-le, saavutades müügitulu mahu 79,9 miljonit eurot aastas.

Oluliste sihtturgudena tõusevad jätkuvalt esile Saksamaa, moodustades kogu puitmajade ekspordist 19,4%, Rootsi 9,3% ning Suurbritannia 7,8%. Jätkuvalt on oluline sihtturg Prantsusmaa, kuhu 2010. aastal eksport küll vähenes, kuid mis on 2013. aasta seisuga taastumas, moodustades Eesti puitmajade ekspordist 6,5%.

Suurim ekspordi vähenemine Eesti puitmajatootjate prioriteetsetel sihtturgudel on toimunud Taanis, kus müügitulude maht vähenes 2011-2013 perioodil 13,7 mln eurolt 1,8 mln eurole. Eksport on vähenenud ka Soome suunal, säilitades kogu ekspordimahust siiski arvestatava osakaalu 5,1%.