Palkhoonete renoveerimisest


Viited raamatutele:

Uus, A., Lõbu, R. 2007. „Soovitused käsitööna palkmaja ehituseks“

Söderberg, U., Kjellberg, H. 2005. „Rõhtpalkmajad. Hooldus ja parandamine“

Kaila, P. 1999. „Majatohter I-VI“

Keppo, J. 2001. „Palkmaja ehitamine“

Masso, T. 1991. „Palkmajad“

Veski, A. 1943. „Puitehituse käsiraamat“


Säästva renoveerimise alane teave MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskus  


Artiklid erinevates väljaannetes


Arunurm, K. "Vana palkmaja - soojustada või mitte?" TM Kodu & Ehitus