Puitmajade ehitamisest


Palkmajade ehitamisest

Viited raamatutele:

Uus, A., Lõbu, R. 2007. „Soovitused käsitööna palkmaja ehituseks“

Söderberg, U., Kjellberg, H. 2005. „Rõhtpalkmajad. Hooldus ja parandamine“

Kaila, P. 1999. „Majatohter I-VI“

Keppo, J. 2001. „Palkmaja ehitamine“

Masso, T. 1991. „Palkmajad“

Veski, A. 1943. „Puitehituse käsiraamat“

Siikanen, U. 2012 "Puidust ehitamine"

Karkass ja konstruktsioon

Teder, M. Kiire ja lihtne puidu tugevussorteerimine - uus tase puidutööstuses
Ehitaja Juuli/August, 2012

Riistop, M., Nagel P. Puitkarkassmaja ehitamine
TM Kodu&Aed 3/2010

Lember, A. Väärikas maja väärikast materjalist
Puuinfo 2005/2

Siim, A., Just, A. Estonian Golf&Country Clubi klubihoone
Puuinfo 2005/2

Euroopa kõrgeim puidust kontorihoone Tapiolasse
Puuinfo 2005/2

Treial, H. Puit õhkub soojust ja mugavust
Puuinfo 2005/2

Pabort, R. Innovatiivsed puitelemendid ja kinnitid
Puuinfo 2005/2

Just, A. Puitkonstruktsioonide liited
Puuinfo, 2005/1

Riistop, M. Puit ja betoon
Puuinfo, 2005/1

Kalamees, T. Niiskus puitkarkasspiiretes
Puuinfo, 2005/1

Kalamees, T. Piirete õhutihedus ja selle mõõtmine
Puuinfo, 2005/1

Riistop, M. Puit on metallist vastupidavam
Ehitaja lisa, Puit ehituses, 2003

Riistop, M. Puit tööstusehitistes
Ehitaja lisa, Puit ehituses, 2003

Haidinger, C. Puitkonstruktsioonide arenguperspektiividest
Ehitaja, 6(82), 2003

Ehitus Kanadas - puitkarkasssüsteemid kõigepealt
Ehitaja, 4(47), 2002

Õiger, K. Puidu kasutusvõimalused kaasajal
Ehitaja, 1-2(65-66), 2002

Katus

Riistop, M. Omapärane laudkatus
TM Kodu & Ehitus, 5/2010

Just, A. Spoonliimpuidust rippkatus
Ehitaja lisa, Puit ehituses, 2003

Uus, A. Laastukatus
Ehitaja, 7-8(60), 2001

Soojustamine

Kalamees, T. Niiskus puitkarkasspiiretes
Puuinfo, 2005/1

Kalamees, T. Piirete õhutihedus ja selle mõõtmine
Puuinfo, 2005/1

Kalamees, T. Piirete omaduste mõju hoonele ja sisekliimale
Ehitaja, 10(86), 2003

Kalamees, T. Puitkarkass- piirete materjalivaliku kriteeriume
Ehitaja, 5(69), 2002

Hääl, K., Sasi, L. Piirde soojustamine vajab läbimõtlemist
Ehitaja, 12(64), 2001

Kalamees, T. "Hingav" puitsein ruumide sisekliima mõjutajana
Ehitaja, 9(61), 2001

Vilt, E. Põrandate soojustamisest
Ehitaja, 3(46), 2000

Vilt, E. Saunade soojustamisest
Ehitaja, 4(47), 2000

Välisviimistlus

Riistop, M. Puidust välisvooder peab vastu küll
TM Kodu&Ehitus 2/2010

Riistop, M. Puitfassaadide kaitse niiskuse eest
Puuinfo 2005/2

Riistop, M. Puit ehituses. Puitfassaadid
Ehitaja 5 (81) 2003

Tsernant, T. Eeltöödeldud voodrilaud kestab kauem
Ehitaja 5 (81) 2003

Siseviimistlus

Hea põrand algab ladustamisest
Äripäev, 25.06.2010

Tsernant, T. Otsatapiga laud
Ehitaja, 9(85), 2003

Vainik, R. Too välja puidust põranda loomulik ilu
Ehitaja, 6(82), 2003

Vilt, E. Põrandate soojustamisest
Ehitaja, 3(46), 2000

Peterson, A. Puitlaastpõrand
Ehitaja, 1-2(65-66), 2000

Tulekindlus

Just, A. Puidu tulepüsivus
Puuinfo 2005/2

Riistop, M. Ehitagem puidust
Puuinfo, 2005/1

Riistop, M. Tuleohutusest tulenevad piirangud puidust ehitamisel
Ehitaja, 7- 8(83- 84), 2003

Õiger, K. Puidu kasutusvõimalused kaasajal
Ehitaja, 1-2(65-66), 2002

Just, A. Tulekindlalt puidust
Ehitaja, 9(61), 2001

Helipidavus

Kiiver, A. Puidust müravarjed
Puuinfo, 2005/1

Riistop, M. Ehitagem puidust
Puuinfo, 2005/1

Madalik, L. Heliisolatsioonist
Ehitaja 10 (86) 2003