Huvitavat lugemist


Käesoleval leheküljel on leitavad erinevad informatiivsed ja kasulikud artiklid puidu kasutamisest ehituses ning puitmajade ehitusest tervikuna. Artiklite allikateks on erinevad Eesti erialaajakirjanduse ning uudisajakirjanduse väljaanded.

Lisaks on siin alalehel välja toodud erinevaid viiteid raamatutele palkhoonete ajaloost ning nende taastamisest.

Teemad:
Puitmajadest üldiselt

Ehitamisest
Hinnast
Tuleohutusest
Renoveerimisest
Puidu niiskusest
Ajaloost
Ehitusvigadest

Eesti Puitmajaliidu eriline tänu kuulub Rahvusvahelisele Palkehitajate Assotsiatsioonile, Eesti Metsatööstuse Liidule ning Puuinfole, kelle kaasabil on mitmed artiklid siia lehele lisatud.