Maja ehitamise protsess


Maja ehitamine on vastutusrikas ja eriti just esmakordselt ehitaja jaoks keeruline protsess, mis eeldab soovitud tulemuse saamiseks piisavaid teadmisi ja kogemusi. Väga oluline tegur kogu maja ehitamise protsessis on täpne visioon, millist maja ja missuguses ümbruskonnas soovitakse endale saada.

Aitamaks Teil maja ehitust planeerida ning kogu protsessi mõtestatult juhtida, oleme toonud välja põhietapid, mida maja ehitamisel järgida.

1. Valige välja sobiv krunt, kuhu soovite maja ehitada ning uuride välja, millised  ehitamise nõuded ja tingimused on kehtestanud kohaik omavalitsus piirkonnale, kuhu Te soovite oma tulevase kodu rajada.

Iga maja ehitamise protsess peaks algama sobiva krundi otsimisega - vajalik on leida sobivas asukohas ja just enda vajadustele vastava suurusega krunt. Sobiva krundi valik on sama oluline kui sobiva maja tüübi ja projekti valik - maja tüüp ja projekt peavad sobima krundi eripäradega. Arvestama peab paljude oluliste detailidega - krundi paiknemine ilmakaarte suhtes, krundile sissepääs, millised majad ja hooned on ümbruskonnas. Kindlasti on mõistlik ka järele uurida, mida piirkonda ja kõrvakruntidele  planeeritakse juurde ehitada.

Enne ehitusprojekti ja maja tellimist pöörduge kohaliku omavalitsuse poole ja täpsustage, millised nõuded ja piirangud on kehtestatud antud piirkonnas maja ehitamiseks. Tutvuge kohalike ehituseeskirjade, tuule- ja lumeoludega seotud nõuete ning muude võimalike tingimustega, mis puuudutavad elamuehitust antud piirkonnas. Loa saamine krundi planeerimiseks ja ehitamiseks sõltub kohalike omavalitsuste õigusaktidest ja detailplaneeringust.

2. Analüüsige oma pere soove ja vajadusi.

Kui olete leidnud sobiva krundi ning teate ka tingimusi, mis piirkonnas ehitamisele on seatud, siis järgmise sammuna on vajalik analüüsida enda ning enda pere soove ja vajadusi uue maja suhtes. Soovide, vajaduste ning võimaluste läbimõtlemine selles etapis võimaldab ennetada mitmeid võimalikke probleeme tulevikus. Arutage koos perega, mida Te ootate ja soovite oma uuelt majalt. Soovitame läbi mõelda, kui palju ruumi ja mitu tuba vajab Teie pere, kui suur peab olema terrass, kas majas peaks olema saun ning millised on vajalikud abiruumid jms.

3. Leidke sobilik maja projekt.

ThermoLog ECO tüüpmajade valikus on palju erineva stiili, funktsionaalsuse ja ruumilahendusega maju - leidke neist oma perele sobivaim.

4. Proovige koostada koos spetsialistiga, ehitusfirmaga või ehitusega kokkupuutunud inimesega esialgne majaehituse eelarve, mis võiks sisaldada alljärgnevat:

  • Mullatööd ja kommunikatsioonide (välimine veevarustus, kanalisatsioon, elekter) ehitus
  • Vundamendi ehitus
  • Valitud tarnepaketi maksumus, mis võiks sisaldada kõiki vajalikke maja puitmaterjale ja puittooteid
  • Tarnepaketi krundile kohaletoimetamine
  • Tarnepaketi püstitus ja üldehitustööd
  • Majasisese elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitus ja maksumus
  • Muude vajalike ehitusmaterjalide maksumus ja ehituse maksumus
  • Korstna ja küttesüsteemi ehitus
  • Köögi- ja vannitoamööbel
  • Muude ehitusmaterjalide ja ehitusmasinate (vajadusel näiteks kraana) maksumus

5. Mõelge rahastamisvõimaluste peale

Üheks tähtsaks etapiks kogu protsessis on valiku tegemine erinevate rahastamisvõimaluste seast. Soovitame siinkohal pöörduda spetsialisti poole, kas siis oma tutvusringkonnast või Teie pangast. Siin saab Teile abiks olla ka kliendinõustaja meie koostööpartneriks olevas pangas, Küsige täpsemat infot meie müügiesindajalt!

6. Ehitusprojekt ja ehitusluba

Ehitusloa taotlemine on oluline etapp maja ehitamise protsessis, mille taotlemisel tuleb järgida ettenähtud kirjutisi. Ehitusloa saamiseks on vajalik ehitusprojekt ning seetõttu soovitame kaasata antud protsessi arhitekt või tellida antud töö mõnelt arhitektuuribüroolt, kes on sellele spetsialiseerunud. Soovi korral aitavad Teid selles etapis meie koostööpartnerid.

Kui elamuprojekt on saanud heakskiidu e. olete saanud kätte ehitusloa

7. Sõlmige leping maja tootjaga

Valige välja sobilik majatootja ning tarnepakett. Pöörake suurt tähelepanu tarnepaketi koosseisule ja seal sisalduvate materjalide tehases ettevalmistatuse astmele, sest sellest sõltub oluliselt ehituse maksumus ja ehitamiseks kuluv aeg. Pöörake kindlasti tähelepanu ka pakutavale tarnetähtajale ning garantiidele.

8. Valmistage ette vundament ja seadke valmis muud ehitusmaterjalid

Paluge maja tootval firmal teha maja vundamendi plaan (meil kuulub see maja arhitektuursete jooniste komplekti), mille saate edastada vundamendi projekteerimist ja ehitust teostavale firmale. Tehke ise või koos ehitusfirmaga ära kõik eelnevad ettevalmistused - näiteks tellige elektrisüsteemi- ja kanalisatsioonimaterjalid, isolatsioonimaterjalid, katusekivid, tööriistad, masinad, jne.

9. Maja komplekti kohaletoimetamine

Tehke kindlaks, kas ehitusmehhanismide ja transpordivahendile on garanteeritud ligipääs krundile. Kui ligipääs krundile on raskendatud, pidage aru tootja ja ehitajaga võimalike lahenduste leidmiseks. Organiseerige vajadusel pakkide mahalaadimiseks kraana ja kaitske pakid ilmastiku halva mõju eest.

10. Maja ehitus

Kvaliteetne ehitus on viimane oluline etapp maja ehitamise protsessis. Sobiva ehituspartneri leidmiseks soovitame võtta hinnapakkumised erinevatelt usaldusväärsetelt ehitusfirmadelt ja käia vaatamas nende poolt varem ehitatud maju. Suhelge ehitusfirma klientidega ning kui olete leidnud sobiva ehituspartneri, sõlmige maja ehitusleping.

Soovitame pöörduda ka meie ehituspartnerite poole, kes on ehitanud mitmetele meie klientide ThermoLog ökomajad.

Teie unistuste kodu on valmis !

11. Nautige mugavat ja tervislikku elu soojas ja ökoloogilises ThermoLog puitmajas!

Etappide koostamisel on kasutatud allikaid: thermolog.ee; ehitus24